Werken bij ZN

De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt alle zorgverzekeraars en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met onze leden werken wij aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Wij zoeken daarbij de samenwerking met onder andere patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. De medewerkers van ZN ondersteunen de zorgverzekeraars door effectieve belangenbehartiging en collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. Bij ZN werken ongeveer 95 mensen.

 

 

Communicatieadviseur team Langdurige Zorg (32 uur)

  • De gesprekken lopen

Coördinerend beleidsmedewerker fraudebeheersing

  • De reactietermijn is gesloten