light-bulb-1407610_1280-9607d24a-e135-4d2f-bf01-bea71126dc25.jpg
Zorgverzekering 22-09-2016

Meer inzicht in zorgverzekering door zorgverzekeringskaart

De zorgverzekeraars introduceren dit najaar bij elke basis zorgverzekering voor 2017 een zorgverzekeringskaart. Ze willen hiermee hun verzekerden helder en op gelijke wijze informeren over de belangrijkste polisvoorwaarden van de basis zorgverzekeringen.

Op de zorgverzekeringskaart basisverzekering staat onder andere informatie over de basisverzekering in het algemeen, het eigen risico en zorgadvies en -bemiddeling. Voor de meest gebruikte zorgvormen bevat de kaart informatie over contractering, vergoeding en keuzevrijheid. Dat betreft huisarts, medicijnen, fysiotherapie, ziekenhuizen, hulpmiddelen en wijkverpleging. Bij naturapolissen en combinatiepolissen is het van belang of een zorgverlener een contract heeft met de zorgverzekeraar. Bij die polissen staat er een link naar de webpagina van de zorgverzekeraar met het overzicht welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd en is de vergoeding bij niet gecontracteerde zorg op de kaart toegelicht.

Zorgverzekeringen begrijpen en vergelijken
De kaart helpt verzekerden om helder en eenvoudig inzicht te krijgen in de polisvoorwaarden als zij zorg nodig hebben. Daarnaast kunnen verzekerden met de zorgverzekeringskaart inhoudelijk vergelijken. De zorgverzekeringskaart helpt dan bij het makkelijker vinden van een passende basisverzekering. Zorgverzekeraars gebruiken hetzelfde format voor de zorgverzekeringskaart. Dat wil zeggen dat de indeling van de rubrieken en vormgeving gelijk is, en dat ze gestandaardiseerde teksten gebruiken. Vanzelfsprekend wordt wel onderscheid gemaakt in naturaverzekeringen, combinatieverzekeringen of restitutieverzekeringen.

Advies van Patiëntenfederatie en Consumentenbond
Zorgverzekeraars stellen uiterlijk 19 november de kaart beschikbaar bij iedere basisverzekering die volgend jaar verkrijgbaar is. In ieder geval in een pdf die snel en eenvoudig te vinden is op de site van de zorgverzekeraar. De Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond, die in november 2015 aan zorgverzekeraars vroegen of een dergelijk informatieproduct kon worden ingevoerd, hebben geadviseerd bij de totstandkoming van de zorgverzekeringskaart.

ZN is blij dat de Consumentenbond onderzoekt hoe zij de zorgverzekeringskaarten kan gebruiken op hun vergelijkingssite. Vergelijkingssites Independer, Hoyhoy, Pricewise, Geld.nl en Zorgkiezer.nl hebben al aangegeven dat zij de zorgverzekeringskaarten gaan plaatsen op hun websites.

Met het ontwikkelen van de zorgverzekeringskaart sluiten zorgverzekeraars ook aan bij de ontwikkeling van de Verzekeringskaart voor schade- en levensverzekeringen door het Verbond van Verzekeraars.

Download: voorbeeld zorgverzekeringskaart basisverzekering