eigen risico1-0d4d2b93-d74a-4607-8d15-86d65c06634b.jpg
Farmacie 06-01-2017

Bart Benraad gestart als programmamanager dure geneesmiddelen bij ZN

“Alleen door een combinatie van maatregelen: borgen van juist gebruik, organiseren van tegendruk tegen de farmaceutische industrie én het adequaat toepassen van deze maatregelen, kunnen we zorgen dat dure geneesmiddelen beschikbaar komen en blijven voor degenen die daarop echt zijn aangewezen. Het is mijn overtuiging dat dat een intensieve samenwerking vereist op basis van wederzijds vertrouwen tussen de direct betrokken partijen: ziekenhuizen, apothekers, medisch specialisten, zorgverzekeraars en ministerie”. Dat zegt Bart Benraad  die op 1 januari bij Zorgverzekeraars Nederland is gestart als programmamanager dure geneesmiddelen. 

Benraad heeft farmacie gestudeerd in Groningen tot 1988 en heeft zich daarna gespecialiseerd tot ziekenhuisapotheker in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen, waar hij heeft gewerkt tot 2000. Aansluitend heeft hij in de Maartenskliniek een heel nieuwe ziekenhuisapotheek opgezet met als onderdeel daarvan een poliklinische apotheek.

Reumamiddelen
“Belangrijke geneesmiddelen voor de Maartenskliniek waren de biologische reumamiddelen, die toen deels in de regeling dure geneesmiddelen zaten en deels via het GVS verstrekt werden. Hier heb ik mijn eerste ervaring opgedaan met dure geneesmiddelen, het leveren van goede farmaceutische zorg daaromheen en de inkoop ervan. Ik heb mijn expertise rondom dure geneesmiddelen later kunnen gebruiken binnen het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. Daar had ik de portefeuille geneesmiddelen management. Ik heb me onder andere beziggehouden met het goed inregelen van de overheveling van dure geneesmiddelen, en het opbouwen van de Add-On systematiek.”

Samenwerking
Door medisch-technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe geneesmiddelen op de markt, waardoor behandelingen verbeteren en patiënten overleven, langer leven of een betere kwaliteit van leven krijgen. De ontwikkeling van deze ‘dure geneesmiddelen’ gaat in een dusdanig tempo dat de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg in gevaar komen. Zo wordt de kostenstijging van de ziekenhuiszorg in de afgelopen jaren voor de helft verklaard door de kostenstijging van dure geneesmiddelen. Om op langere termijn de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen voor alle patiënten te garanderen, is er op landelijk niveau een pakket aan maatregelen opgesteld, waar alle, bij de medisch specialistische zorg betrokken partijen zich aan hebben verbonden. Een van de maatregelen is versterking van de inkoop van dure geneesmiddelen door ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars hebben daarom besloten te investeren in een brede ambitieuze samenwerking om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg te behouden. Het programma dure geneesmiddelen richt zich, binnen de door de ACM geschetste kaders, in de eerste plaats op het verbeteren van de informatiepositie van verzekeraars op het dossier dure geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg, zodat de individuele inkoop scherper en eenduidiger kan plaatsvinden. Daarnaast kan gekozen worden voor gezamenlijke inkoop als er onvoldoende concurrentie is om individueel voldoende resultaat te bereiken.

Terug naar overzicht nieuwsberichten