apotheek5-a53deb3e-d321-4943-baee-af17eb6986b6.jpg
Eerstelijnszorg 21-02-2017

ZN: maak goede farmaceutische zorg niet onnodig duur

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het plan van de KNMP en andere partijen om het preferentiebeleid bij geneesmiddelen aan te passen niet verstandig. Het plan leidt namelijk tot extra kosten en lost de problemen niet op. Daarnaast zijn de afgelopen jaren al veel veranderingen binnen preferentiebeleid doorgevoerd. De zorgverzekeraars vinden het wel belangrijk dat de kwaliteit van farmaceutische zorg geen hinder mag ondervinden van prijsdalingen van geneesmiddelen. Daarom lopen er op dit moment nog gesprekken met de KNMP om samen te kijken naar de oorzaken van mogelijke knelpunten.

De zorgverzekeraars zijn blij met de steun voor het preferentiebeleid binnen de petitie van KNMP, LHV en KBO-PCOB. Het beheersen van de kosten in de zorg is volgens ZN niet alleen een verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, zorgverleners, patiënten en/of verzekerden. Ook andere partijen binnen de keten van geneesmiddeldistributie, zoals groothandels en fabrikanten, spelen hierbij een rol. Zorgverzekeraars zien helaas dat deze partijen vormen van inkoopbeleid hanteren die leiden tot leveringsproblemen van geneesmiddelen. “Alleen door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, waarborgen we dat goede en passende farmaceutische zorg voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijft”, aldus Petra van Holst, algemeen directeur van ZN.

Stijging zorgkosten
In de petitie vragen de partijen de Tweede Kamer om aandacht voor doorontwikkeling van het preferentiebeleid. Hiervoor dienen zorgverzekeraars meerdere geneesmiddelen als preferent aan te wijzen. De zorgverzekeraars wijzen erop dat dit zal leiden tot een forse stijging van de zorgkosten. Door het preferentiebeleid hebben zorgverzekeraars de afgelopen jaren juist miljarden aan medicijnkosten bespaard ten gunste van de premiebetaler. Per jaar hoeft de premiebetaler hierdoor zo’n 50 euro minder aan premie te betalen.

Veranderingen preferentiebeleid
Volgens de zorgverzekeraars is er de afgelopen jaren al veel veranderd binnen het preferentiebeleid. Een van de belangrijke maatregelen is dat geneesmiddelen voor meerdere jaren worden aangewezen. Hierdoor worden patiënten niet geconfronteerd met onnodige wisselingen. Daarnaast maken zorgverzekeraars afspraken over leveringszekerheid en betrouwbaarheid van de leverancier. Onderzoek heeft aangetoond dat slechts 6% van de geneesmiddelen waarbij leveringsproblemen zijn, binnen het preferentiebeleid vallen.
Tot slot zijn er inmiddels nieuwe vormen van preferentiebeleid ontstaan, zoals bij diabetesmiddelen. Dit beleid is ontwikkeld in overleg met patiëntenorganisaties.