Bed wordt gereden door ziekenhuis-ed11ab12-31dc-42fb-8149-33bf734806d8.jpg
Controle & Fraudebeheersing 01-03-2017

Aanhouding wegens fraude na melding zorgverzekeraars

Naar aanleiding van aangifte door vijf zorgverzekeraars heeft de recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW een aanhouding verricht. Een 68-jarige Nederlander is op 28 februari in de provincie Noord-Brabant aangehouden op verdenking van het verkopen van valse ziekenhuisfacturen in Thailand. De fraude met de valse facturen bedraagt vermoedelijk 130.000 euro.

De verdachte verkocht de ziekenhuisfacturen de afgelopen jaren aan Nederlandse toeristen in Thailand. Op de facturen werden kosten vermeld voor een opname in het ziekenhuis in Bangkok. De verdachte woonde op dat moment zelf in Thailand. De Nederlanders declareerden de ziekenhuisfacturen bij terugkeer in eigen land bij hun zorgverzekeraar. Die ging over tot betaling.

Vermoedelijk hebben tientallen Nederlandse toeristen de afgelopen jaren valse facturen gedeclareerd. Op dit moment worden elf Nederlanders hiervoor vervolgd. Het is niet uitgesloten dat nog meer mensen hiervoor vervolgd gaan worden.

Oproep: meld vermoeden van fraude
In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hier krachtig tegen op. Zij moedigen mensen dan ook aan om elk vermoeden van fraude te melden. Lees hier hoe je dat kan doen. Zorgverzekeraars hebben in 2015 ruim 11 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld.

Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg
Verder is er een Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg dat onderdeel uitmaakt van Zorgverzekeraars Nederland. Het kenniscentrum werkt nauw samen met de materiedeskundigen bij de zorgverzekeraars – de coördinatoren fraudebeheersing en hun onderzoekers – en ketenpartners (VWS, NZa, IGZ, CIZ, OM, iSZW, FIOD, VNG, Belastingdienst, politie en Verbond van Verzekeraars). Kerntaken van het kenniscentrum zijn het verzamelen van fraudemeldingen van zorgverzekeraars en het coördineren van de samenwerking met zorgverzekeraars en ketenpartners.