horizontaaltoezicht afbeelding internetformaat-342a2a97-3da6-44c4-9906-72dcdd0bb915.jpg
Controle & Fraudebeheersing 13-03-2017

Aanmelding congres Horizontaal Toezicht Zorg is geopend

Op woensdag 12 april aanstaande vindt het landelijke congres Horizontaal Toezicht Zorg plaats. Het congres vormt de start van de uitrol van horizontaal toezicht in de medisch specialistische zorg. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Minister Edith Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verricht de opening. Andere sprekers zijn onder anderen: Yvonne van Rooy (voorzitter NVZ), André Rouvoet (voorzitter ZN), Ernst Kuipers (voorzitter NFU), René Jansen (lid RvB NZa), Peter Littooij (lid RvB Martini Ziekenhuis), David Voetelink (lid RvB Erasmus MC), Frank Janssen (vicevoorzitter RvB Menzis) en Kees Hamster (lid RvB VGZ).

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

Aanmelden
Het congres wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU). Het congres vindt plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur in Media Plaza in Utrecht. Aanmelden kan via de speciale congressite. Daar staat ook meer informatie over het programma.