mondzorg tandarts-d81fceb0-0718-4efd-97e4-b52f1e153659.jpg
Eerstelijnszorg 13-03-2017

Minder administratieve lasten bij aanvragen machtiging mondzorg

Het aanvragen van machtigingen bij de zorgverzekeraar voor een aantal mondzorg behandelingen veroorzaakt vanaf vandaag minder administratieve lasten voor zorgaanbieders. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), VECOZO en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

De vermindering van de administratieve lasten komt door belangrijke verbeteringen bij het aanvragen  van een machtiging via het Machtigingenportaal, waar alle zorgverzekeraars uniforme aanvraagformulieren hebben voor mondzorg. Aan die formulieren zijn zogenoemde juistheid- en volledigheidscontroles (JVC’s ) toegevoegd. Deze JVC’s zorgen er voor dat zorgaanbieders geen onvolledige en onjuiste aanvragen kunnen aanleveren bij de zorgverzekeraar. Het Machtigingenportaal geeft een real-time terugkoppeling over bijvoorbeeld een onjuist aangevraagde combinatie van prestaties. Hierdoor is er minder vaak correctie van een aanvraag nodig. Dat scheelt zorgaanbieder en zorgverzekeraar veel tijd en zorgt voor minder administratieve lasten. Daarnaast leidt het ook tot een snellere terugkoppeling naar de verzekerde.

De wijzigingen in de machtigingen hebben betrekking op implantaten in de edentate bovenkaak, implantaten in de edentate onderkaak en het repareren of opvullen van een klikgebit. Meer informatie over de verbeteringen van de machtigingen voor mondzorg staat op de website van VECOZO, de site van de KNMT en bij de zorgverzekeraars.