opleiding cursus masterclass-4e658259-158b-44b9-8f02-7ab3fbf37e64.jpg
Zorgverzekering 10-05-2017

Veel leden van ledenraden van zorgverzekeraars doen kennis op bij ZN-masterclasses

De eerste serie ZN-masterclasses voor leden van ledenraden bij zorgverzekeraars is in goede aarde gevallen. “Ik vond het een goed initiatief en heb me gelijk aangemeld toen ik ervan hoorde”, vertelt deelnemer Petra Sijpkes van de ledenraad van VGZ. Ze werd niet teleurgesteld: “De onderwerpen waren heel relevant en interessant. De sprekers vond ik ook heel erg deskundig.”

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) startte vorig jaar november met de reeks masterclasses waarbij deelnemers brede kennis kunnen opdoen over allerlei aspecten van zorg en zorgverzekeringen. De laatste bijeenkomst was in april jongstleden. Een greep uit de thema’s die aan bod kwamen: de rol en positie van ledenraden, het zorgverzekeringsstelsel en de rol van de zorgverzekeraar, kwaliteit van zorg en de rol van de zorgverzekeraar en ontwikkelingen in de ouderenzorg. De rol en invloed van ledenraden bij zorgverzekeraars wordt steeds belangrijker, maar de materie waar mensen in ledenraden mee te maken hebben, is ingewikkeld. Ook de overheid erkent het belang van invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het  ‘wetsvoorstel invloed verzekerden’. Dit cursusaanbod in de vorm van masterclasses sluit daar goed bij aan.

Netwerken en uitwisselen van ervaringen
ZN-beleidsmedewerker Martien Bouwmans is nauw betrokken bij de masterclasses en vindt het verstandig dat Sijpkes zich snel had aangemeld. “Alle vijf de bijeenkomsten zaten helemaal vol. De reacties die ik om me heen hoorde waren overwegend positief.” Sijpkes is ook enthousiast en geeft aan dat ze de masterclasses zeker aanraadt bij andere leden van ‘haar’ ledenraad. “Ik vond het vooral ook goed om mensen te ontmoeten van andere ledenraden en daarmee in gesprek te gaan. Netwerken en het uitwisselen van ervaringen vond ik een heel belangrijk aspect van de bijeenkomsten.” Ze denkt zeker gebruik te gaan maken van dit waardevolle netwerk.

Kans op herhaling masterclasses aanzienlijk
Sijpkes geeft ook nog wel een verbeterpunt aan. Ze miste namelijk soms diepgang en visie. “We kregen heel veel informatie, maar voor mensen die al wat langer meedraaien, was het aantrekkelijk geweest om ook meer te horen over bijvoorbeeld de mening van de sprekers. Ook had ik graag bij sommige onderwerpen wat meer inzicht willen hebben over ontwikkelingen die er zijn en verwacht worden.” ZN wil graag weten wat ervaringen zijn van alle deelnemers aan de masterclasses. Daarom wordt een evaluatie gehouden. De uitkomst daarvan is mede bepalend of er nogmaals een reeks masterclasses voor deze doelgroep komt. “Gezien de belangstelling en de reacties die we tot nu toe gehoord hebben, is de kans op herhaling van de masterclasses aanzienlijk. Maar daarover moeten we in ZN-verband nog een besluit nemen”, meldt Bouwmans.