wachtruimte-9744a80b-8555-491f-9f8b-e5fc229f37c1.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 17-05-2017

Te lang wachten op een behandeling? Meld je bij je zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars roepen mensen op zich te melden als zij te maken hebben met lange wachttijden bij hun zorgverlener. Mensen die zorg nodig hebben, mogen namelijk niet onnodig lang wachten. Zorgbemiddeling kan hier vaak uitkomst bieden. De zorgverzekeraars reageren hiermee op het actieplan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over wachttijden in de zorg.

In het actieplan constateert de NZa vandaag dat de wachttijd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), medisch specialistische zorg (MSZ) en langdurige zorg voor bepaalde groepen patiënten te lang is. In de GGZ en MSZ gaat het met name om de wachttijd tot het eerste contact met de zorgverlener. De toezichthouder roept de verschillende partijen in de zorg op om nauwer met elkaar samen te werken om wachtlijsten terug te dringen.

Zorgbemiddeling
Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid dat mensen goede, kwalitatieve zorg tijdig ontvangen als ze hier aanspraak op hebben. Als patiënten geconfronteerd worden met lange wachttijden bij zorgverleners, dan is het van belang dat de patiënt zich meldt bij zijn zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan namelijk in de meeste gevallen voor een snelle en passende oplossing zorgen via zorgbemiddeling. De patiënt wordt dan begeleid naar een andere zorgverlener waar de zorg eerder geleverd kan worden. In een aantal gevallen worden patiënten na bemiddeling door de zorgverzekeraar alsnog door dezelfde zorgverlener geholpen

Rol zorgverleners
Zorgbemiddeling door zorgverzekeraars kan dus snel toegepast worden als er inzicht is in wachttijden. Niet alleen aan de hand van signalen van verzekerden, maar vooral via zorgverleners. Het is namelijk de taak en de plicht van zorgverleners, bijvoorbeeld ziekenhuizen, om tijdig wachttijden te publiceren en te melden aan zorgverzekeraars. Een goede registratie van wachttijden door zorgverleners is hierbij echter een belangrijke voorwaarde.