ambassadeurs wijkverpleegkundige, definitief-61a17e2d-7f23-483e-babf-fdc301ee8aed.jpg
Eerstelijnszorg 28-06-2017

Ambassadeurs van de wijkverpleegkundige brengen bezoek aan ZN

Medewerkers van ZN, waaronder directeur Zorg Marianne Lensink, hebben onlangs bezoek gehad van een aantal ambassadeurs van de wijkverpleegkundigen. Tijdens de ontmoeting is vrijblijvend gesproken over de huidige ontwikkelingen in de wijkverpleging. Gespreksonderwerpen waren onder meer de afspraken die zijn gemaakt in de ontwikkelagenda wijkverpleging, de uitdagingen op de arbeidsmarkt, hoe meer invulling te geven aan kwaliteit en het voorkomen van administratieve lasten.

Het fenomeen ‘ambassadeur van de wijkverpleegkundige’ is een initiatief van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN.  De ambassadeurs vertegenwoordigen de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau en hebben daar een speciale opleiding voor gevolgd. Een van de doelstellingen van de ambassadeurs, is dat er niet wordt gesproken over maar mét de wijkverpleegkundige. ZN nodigde ze daarom graag uit voor een gesprek.

Marianne Lensink is enthousiast over de ontmoeting: “We hebben de ambassadeurs uitgenodigd om ons te laten inspireren en adviseren over een aantal onderwerpen. Het is interessant om informatie te krijgen en ervaringen uit te wisselen met de mensen die dag in, dag uit de goede zorg moeten leveren aan patiënten. Zij staan samen met zorgverzekeraars voor het leveren van goede zorg.” Het blijft niet bij één gesprek; er is afgesproken om elkaar in het najaar opnieuw met elkaar over een aantal onderwerpen te spreken. En ook daarna met elkaar in contact te blijven, op een paar momenten in het jaar.