laptop werken2-77ce9bb9-7ef7-4ac0-b558-97849955131f.jpg
Zorgverzekering 29-06-2017

Update Arbocatalogus voor het (zorg-)verzekeringsbedrijf

De Arbocatalogus voor het (zorg-)verzekeringsbedrijf is geactualiseerd. Onder meer is opgenomen wat betrokkenen kunnen doen om de negatieve effecten van reorganisaties op het welzijn van werknemers zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast staan er tips in om werknemers waar mogelijk meer te laten bewegen en is te lezen wat werkgevers kunnen doen om een prettig binnenklimaat te waarborgen.

Het doel van de Arbocatalogus is om een bijdrage te leveren aan gezond werken en vitale werknemers. De catalogus is bestemd voor werkgevers, werknemers, arbo-professionals en OR-leden. De Arbocatalogus bevat tips en oplossingen op het gebied van werkdruk, ongewenst gedrag, beeldschermwerk en software.

De Arbocatalogus staat op gezondverbond.nl. Daar is ook een overzicht te vinden van alle actuele updates.