pensioen spelletje-59a28d9d-d0c3-47c3-a73a-f83ef15b7f79.jpg
Zorgverzekering 05-07-2017

Pensioenfonds SBZ kiest opnieuw voor Achmea

Pensioenfonds SBZ (voluit: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars en overige financiële dienstverleners) heeft besloten haar contract met Achmea met vijf jaar te verlengen. De pensioenuitvoerder blijft daarom tot 2023 voor SBZ de pensioen- en uitkeringenadministratie verzorgen.

SBZ is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds met zo’n 50 aangesloten werkgevers en een vermogen onder beheer van € 5,3 miljard. Het regelt de pensioenen voor zo’n 43.000 deelnemers (11.100 actieven, 23.800 slapers en 7.800 gepensioneerden). SBZ is sinds 2010 klant van Syntrus Achmea Pensioenbeheer, dat verder ook de bestuursondersteuning, juridische en actuariële advisering en pensioencommunicatie voor het fonds verzorgt.

SBZ heeft vorig jaar de werkingssfeer uitgebreid naar werkgevers uit de financiële sector om het draagvlak te verbreden en toekomstbestendig te blijven. Per 1 januari 2017 hebben zich 16 nieuwe werkgevers aangesloten. De verwachting is dat er meer zullen volgen. Om hierin slagvaardig te kunnen opereren, wil SBZ-werkgevers meer keuzemogelijkheden bieden. Denk aan het toevoegen van volledige defined contribution-regelingen (DC) en hybride DB/DCregelingen aan het productassortiment. Ook stelt het fonds hoge eisen aan de digitalisering van processen en de communicatie met deelnemers en werkgevers.

Bronnen: SBZ