Samen mensen-4d5c2342-83d2-49b3-90a1-0a5129519050.jpg
Zorgverzekering algemeen 10-10-2017

ZN: regeerakkoord bevat goede bouwstenen voor verdere verbetering van de gezondheidszorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het regeerakkoord van VVD-CDA-D66-ChristenUnie goede bouwstenen bevatten om de komende jaren samen te werken aan de verdere verbetering van de gezondheidszorg en herstel van vertrouwen. ZN vindt het een goede zaak dat de nieuwe coalitie maatregelen neemt om zorg voor alle verzekerden toegankelijk te houden door het bevriezen van het eigen risico en de stapeling van eigen betalingen te verminderen. Daarnaast is ZN positief over de investeringen in effectieve preventie. ZN roept de coalitie op om te kiezen voor een integrale aanpak die verder reikt dan afspraken per sector. De vernieuwing en verbetering van bijvoorbeeld de ouderenzorg, spoedzorg en geestelijke gezondheidszorg is alleen mogelijk door een integrale aanpak over de schotten van de zorg heen.

De coalitie kiest voor vernieuwing binnen het zorgstelsel. Dit sluit goed aan bij de Ambitie 2025 die zorgverzekeraars onlangs presenteerden. De coalitie wil afspraken maken met de medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen- en multidisciplinaire zorg en wijkverpleging waardoor de groei van de zorguitgaven met 1,9 miljard euro per jaar vermindert. ZN pleit ervoor om de persoon centraal te stellen bij de organisatie van de zorg. Dit vraagt om een integrale aanpak met alle sectoren waarbij kostenbeheersing hand in hand moet gaan met vernieuwing en verbetering van de zorg. ZN is het eens met de coalitie dat een meerjarige relatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars de basis vormt voor een toekomstbestendige gezondheidszorg.

Eigen risico
Zorgverzekeraars pleiten al jaren voor het aanpakken van de stapeling van eigen betalingen voor chronisch zieken. De maatregelen in het regeerakkoord om het eigen risico voor de komende vier jaar te bevriezen en het begrenzen van andere eigen bijdragen in de zorg, verbetert de toegang tot zorg voor kwetsbare groepen.

Preventie
Langer gezond leven is belangrijk voor iedere verzekerde. Effectieve preventie draagt hieraan bij door gezondheidsklachten te voorkomen of uit te stellen. Preventie is niet alleen iets van de zorg. Daarom onderschrijft ZN de plannen van de coalitie voor een nationaal preventieakkoord met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Preventie kan alleen goed werken als er een brede maatschappelijke samenwerking tot stand komt.