Frans werkbezoek, internetformaat-8e291ca5-254b-4849-9009-f8d385ba50a6.jpg
Zorgverzekering 02-11-2017

Waardevolle inzichten voor Franse zorgverzekeraars tijdens werkbezoek aan Nederland

‘Interessant en zeer waardevol’, zo typeerde de Franse federatie van zorgverzekeraars (FNMF) het werkbezoek aan Nederland. De FNMF – de federatie van zo’n 600 Franse zorgverzekeraars actief in de aanvullende verzekeringen – verbleef van 24 tot en met 26 oktober in Nederland om inzicht te krijgen in het Nederlandse zorgstelsel. Centraal daarbij stond de vraag: op welke wijze kunnen zorgverzekeraars de solidariteit behouden en gelijktijdig een gelijk speelveld creëren voor zorgverzekeraars?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, bezochten de deelnemers aan het werkbezoek het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit & Zorginstituut Nederland, Vektis en Zilveren Kruis. Ook werd een bezoek afgelegd aan het ZN-bureau, waarbij ZN en de gasten uitvoerig stilstonden bij de onlangs gepresenteerde Ambitie 2025 van zorgverzekeraars. Ondanks de grote verschillen in de gezondheidszorgstelsels tussen Frankrijk en Nederland, leverde het werkbezoek belangrijke inzichten op.

Risicoverevening
De Franse delegatie werd uitvoerig bijgepraat over de werking van het kroonjuweel van het Nederlandse stelsel; de risicoverevening. Hoewel dit een technisch onderwerp betreft, kreeg de Franse delegatie goed inzicht in de wijze waarop de solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek in Nederland geborgd wordt en tevens een gelijk speelveld gecreëerd wordt voor zorgverzekeraars. Dat leverde voor de Franse delegatie waardevolle lessen op die zij goed kunnen gebruiken in de gesprekken met de Franse overheid over het borgen van solidariteit in de zorg.