Tekenmoment iPH internetformaat-06565997-b660-4933-92fa-fc00bfdeda88.jpg
Zorgverzekering 07-11-2017

Vier zorgverzekeraars tekenen voor bevorderen van ‘Positieve Gezondheid’

Het Institute for Positive Health (iPH), VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis tekenden gisteren een overeenkomst waarmee zij gezamenlijk hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid laten zien om de patiëntgerichte zorg te bevorderen.

VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis vinden dat door implementatie van het door Machteld Huber ontwikkelde concept Positieve Gezondheid, verzekerden beter in staat zijn hun focus te richten op gezondheid (het voorkomen van ziekte) in plaats van ziekte. Het Institute for Positive Health helpt, traint en inspireert zorgprofessionals om vanuit de visie Positieve Gezondheid anders naar ziekte en gezondheid te kijken. Niet de ziekte maar de mens en zijn gezondheid staat centraal. De doelstelling van iPH is om mensen in algemene zin te helpen om hun veerkracht en zelfredzaamheid te versterken.

Trend vraagt bredere kijk op gezondheid
Het blijkt dat als zorgprofessionals andere vragen stellen op meerdere gebieden; de lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren, er een ander gesprek tussen zorgprofessional en cliënt ontstaat. Dit resulteert in andere voorlichting, ander advies en een grotere motivatie om breder naar gezondheid te kijken en zelf aan de slag te gaan.

Door de ontwikkelingen in de samenleving zoals vergrijzing van de bevolking, de sterke toename van het aantal chronische zieken en mensen met complexe problematiek is het belangrijk dat er gezamenlijke bewustwording en initiatieven ontstaan. Hierdoor kunnen de verzekerden steeds beter eigen regie pakken op hun gezondheid. Met deze gezamenlijke ondertekening en samenwerking willen iPH en de verzekeraars de Positieve Gezondheid en doelmatigheid voor hun verzekerden bevorderden en daarmee de toegankelijkheid, de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg waarborgen.

Bronnen: Institute for Positive Health