Operatie-1-bd29139d-995b-4a4a-bfe3-1cd4a5ce6231.jpg
Zorgverzekering 13-11-2017

ZN in reactie op uitzending EenVandaag: zorgverzekeraars geven veel informatie over zorgverzekering

‘Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren in samenwerking met de overheid, patiëntenorganisaties en ziekenhuizen veel gedaan om verzekerden zo goed mogelijk te informeren over hun zorgverzekering. ZN vindt de constatering dat zorgverzekeraars onvoldoende doen om verzekerden te informeren echt onterecht.’ Dit stelt ZN in een reactie op de uitzending van Eenvandaag van 10 november. Daarin riep directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman zorgverzekeraars op om niet alleen informatie over de prijs van de zorgverzekering te geven, maar ook over de inhoud.

Ook zorgverzekeraars zijn zich zeer bewust van het feit dat ondanks alle informatie het altijd kan gebeuren dat een verzekerde in bepaalde situaties niet exact op de hoogte is van de polisvoorwaarden. Want de zorgverzekering is door zijn omvang best een ingewikkelde verzekering. Het basispakket is voor iedere Nederlander gelijk, het bevat veel zorg (90% van alle medische zorg) en verzekerden weten meestal niet op voorhand welke zorg zij het volgende jaar nodig hebben. ZN adviseert verzekerden dan ook om bij twijfel contact op te nemen met de zorgverzekeraar, of gebruik te maken van alle andere informatie.

Activiteiten zorgverzekeraars om te informeren
Zorgverzekeraars doen veel om hun verzekerden zo goed mogelijk te informeren:

• Uitgebreide uitleg over de polis op de website (veelal op B1-niveau geschreven), video’s met uitleg, infographics, chatmogelijkheden, etc.

• Call centers die ook buiten kantooruren te bereiken zijn

• Zorgzoekers om gecontracteerde zorgaanbieders te vinden

• Mijn-omgevingen die de verzekerde individuele informatie geeft over zijn nota’s en eigen risico

• Samen met de Patiëntenfederatie en Consumentenbond hebben zorgverzekeraars sinds vorig jaar voor elke zorgpolis een Zorgverzekeringskaart. De Zorgverzekeringskaart is een overzichtelijk A4 met de belangrijkste polisvoorwaarden

• Ook hebben zorgverzekeraars via brancheafspraken geregeld dat verzekerden bij overstappen recht houden op hun machtigingen en pgb’s

• Zorgverzekeraars hebben met ziekenhuizen een systeem waarmee het ziekenhuis kan checken of een patiënt wel een vergoeding krijgt voor de behandeling (zodat niet achteraf, maar vooraf de patiënt op de hoogte is van de vergoeding)

• Daarnaast zijn er vergelijkingssites en websites van overheden, patiëntenorganisaties en sommige zorgaanbieders die ook heel goede informatie geven

• Tot slot; het aantal zorgpolissen neemt af

Bij twijfel contact opnemen met zorgverzekeraar
Het voorbeeld in de uitzending waarbij iemand niet weet dat ziekenhuiszorg onder het wettelijk verplicht eigen risico valt, is moeilijk op te voeren als een lacune in de informatievoorziening. Het eigen risico geldt voor alle volwassen Nederlanders, ongeacht hun zorgpolis. Uitleg over het eigen risico is moeilijk te missen. Naast alle inspanningen van zorgverzekeraars en andere organisaties om verzekerden zo goed mogelijk te informeren, mag ook van verzekerden worden gevraagd dat zij zich laten informeren. ZN adviseert verzekerden dan ook om bij twijfel gewoon contact op te nemen met de zorgverzekeraar.