ts_20150612_85_znbeeldbank-e454b8d6-7a1b-4a92-9b0a-95651034d75a.jpg
Medisch specialistische zorg 15-11-2017

Vermindering administratieve lasten bij medisch specialistische zorg thuis

In februari van dit jaar heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. De uitwerking van de consequenties die deze wijziging heeft voor ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren, is nu verwerkt in een factsheet. Deze factsheet is opgesteld door ActiZ, NFU, V&VN en ZN*.

In de factsheet, die zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen inzetten als een soort gebruiksaanwijzing, is uitgebreid te lezen wat de veranderingen zijn. Ook is te zien hoe zoveel mogelijk van de huidige administratieve problemen worden opgelost. Aanleiding voor het schrappen van de beleidsregel MSVT is de nieuwe duiding (standpunt) van Zorginstituut Nederland over verpleging in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg en de klachten van zorgaanbieders over de administratieve lasten die MSVT tot nu toe met zich meebrengt.

De factsheet is gemaakt op basis van input die geleverd is tijdens een aantal bijeenkomsten met ActiZ, NFU, V&VN en ZN in samenwerking met andere brancheorganisaties. De factsheet is met name bestemd voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

 

* Betekenis van de afkortingen van de diverse organisaties: Actiz = de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, NFU = De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, V&VN = Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ZN = Zorgverzekeraars Nederland.