Ombudsman, openingsfoto zn.nl-46547a89-bf7b-4ab1-8d3a-3d2c34f8274d.jpg
Langdurige zorg 21-11-2017

Nationale Ombudsman op bezoek bij ZN: “Er zit veel gekkigheid in allerlei regels”

‘Betrek de burger/verzekerde als je dingen bedenkt als overheid of als zorgverzekeraar. En luister vooral naar mensen. Systemen zijn nooit belangrijker dan mensen. De overheid is er voor de burger en niet andersom. Het is een illusie dat als je de regels volgt je het goed hebt gedaan. Zelfredzaamheid is een illusie.’ Ziehier een samenvatting van een presentatie door en een gesprek met de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vorige week bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

In de zaal zaten zo’n 40 bestuurders en directieleden van zorgverzekeraars en medewerkers van ZN. Aan de hand van enkele voorbeelden liet Van Zutphen zien hoe mensen verstrikt kunnen raken in allerlei regels die anders uitpakken dan ze ooit bedoeld zijn.

Geschrokken
Voorbeelden uit de zorg komen daarbij natuurlijk voorbij. Zoals een infographic uit een rapport uit 2015 van de ombudsman ‘Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid’. “We zijn geschrokken van de gekkigheid die we verzonnen hebben voor iemand die een beetje zorg en een beetje schoon huis nodig heeft”, vertelt hij. Ook laat hij zien hoe DBC’s kunnen leiden tot enorme prijsverhogingen. Bijvoorbeeld een meneer die vanwege een ziekte drie keer per jaar een aderlating nodig heeft. Dat kostte hem € 80 per jaar. Na de invoering van de DBC (2005) werd het verhoogd naar ruim € 600 en in 2014 is het € 895. Op de declaraties blijft onduidelijk waarom de kosten voor de behandeling 8 keer zo hoog zijn.

Na de vlammende presentatie konden mensen vragen stellen aan de Nationale ombudsman. Dat ging bijvoorbeeld over of een persoonsgebonden budget (PGB) wel voor iedereen geschikt is. En iemand opperde zelfs het idee om een vereniging op te richten voor het niet compliant handelen. Dus dat je ongestraft soms iets kan doen dat buiten de regels valt, maar wat wel (onder andere financieel) veel beter uitpakt voor de betrokken burger en voor de maatschappij.

‘De burger centraal’ was het thema van deze bijeenkomst. Een prachtige aansluiting op de gezamenlijke ‘Ambitie 2025 ’ van de zorgverzekeraars, waarbij de aanwezigen weer even met de voeten op de grond kwamen. In de goede zin van het woord…