Groep lopende mensen-ec9db961-56d1-4d21-a32e-8230397f6816.jpg
Zorgverzekering 23-11-2017

Zorgverzekeraars boeken resultaten met hulp bij betalingsproblemen, sterke daling aantal wanbetalers

Deze week publiceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Verzekerdenmonitor 2017. Uit de cijfers blijkt dat het aantal wanbetalers sterk is gedaald: van 325.810 eind 2014 naar 257.767 op 1 november 2017. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt de daling van het aantal wanbetalers indrukwekkend. De kale cijfers in de Verzekerdenmonitor 2017 gaan uiteindelijk over verzekerden die door hun zorgverzekeraar worden geholpen bij het voorkomen van schuldenproblematiek. Zorgverzekeraars werken daarbij nauw samen met gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de schuldhulpverlening. Betalingsproblemen bij de zorgverzekeraar zijn in de meeste gevallen een indicatie voor een beginnende schuldenproblematiek, omdat mensen vaak als eerste de zorgrekeningen onbetaald laten.

Minister Bruins meldt dat de sterke daling met name komt omdat zorgverzekeraars op grote schaal betalingsregelingen hebben afgesproken. Eind 2016 waren er 70.922 actieve betalingsregelingen. Verder kondigt minister Bruins de afgesproken aanpassing aan van de wanbetalersbijdrage aan zorgverzekeraars. ZN vindt het goed dat de zorgverzekeraars meer transparant maken welke bijdragen zij leveren aan het verminderen van de instroom en verhogen van de uitstroom van wanbetalers.