Andre Rouvoet-799ee56e-5c17-4555-a770-8fcfb6adbbdc.jpg
Zorgverzekering 18-01-2018

Rouvoet: eigen risico is solidariteitsdilemma van de zorg in een notendop

“De bevriezing van het eigen risico door het kabinet sluit de discussie over het eigen risico niet af, maar het geeft in elk geval duidelijkheid voor deze kabinetsperiode. De vraag is of het eigen risico niet eerder ‘bevroren’ had moeten worden. Namens Zorgverzekeraars Nederland pleitte ik in 2015 al voor het niet verder verhogen van het eigen risico, en om het verplicht en vrijwillig eigen risico te maximeren op in totaal 650 euro. Het eigen risico in de Zorgverzekeringswet bevat het solidariteitsdilemma van de zorg in een notendop. Afschaffing ervan is zeer onverstandig, de totale kosten voor de verzekerden nemen erdoor toe, want het kostenbewustzijn neemt af en, linksom of rechtsom, we betalen alle zorgkosten met elkaar.” Dit stelt ZN-voorzitter André Rouvoet vandaag in een speciale thema-uitgave over het eigen risico van het vakblad voor economen ESB.

“Het eigen risico is essentieel om mensen bewust te maken van de zorgkosten en om ze betrokken te houden bij de discussie daarover, maar het uitvoeren ervan kan beter”, vindt Rouvoet. “Ten eerste zijn de betalingssystemen in de zorg nooit geschikt gemaakt voor eigen betalingen. Veel diagnose-behandelcombinaties hebben systeemprijzen die vaak gevoelsmatig niet in relatie staan tot de zorg die verzekerden hebben gekregen. Het bedrag verhoudt zich niet tot het gesprek van vijf minuten dat de patiënt met de arts had. Ten tweede ontvangen verzekerden soms een jaar na dato een rekening die moeilijk te begrijpen is, waardoor het onduidelijk is waarvoor men precies betaalt. Ten derde zien zorgverzekeraars dat het voortdurend verhogen van het eigen risico de afgelopen jaren ook het risico op betalingsproblemen bij verzekerden vergroot.”

Lees hier het volledige artikel in ESB.