1-831d336c-fc01-4897-b5f9-b89c335802db.png
Zorgverzekering 01-02-2018

Definitief overstappercentage zorgverzekering 2018 is 6,2

Alle overstapinformatie is verwerkt bij de zorgverzekeraars. Uit berekeningen door Vektis blijkt dat 6,2% van de verzekerden van zorgverzekeraar is gewisseld. Dat komt neer op 1,1 miljoen mensen. Het percentage overstappers is iets lager dan vorig jaar, toen 6,4% van de verzekerden wisselde van zorgverzekeraar.

Het definitieve overstappercentage ligt iets hoger dan het voorlopige percentage van 5,9%. Verzekerden kunnen elk jaar tot 1 januari hun zorgverzekering opzeggen en hebben dan tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. In april volgt een uitgebreide analyse van het afgelopen overstapseizoen. Bovenstaand een overzicht (bron: Vektis) van de overstappercentages sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006.