langdurige zorg-df78292e-b93e-485f-baa1-8baa58341be9.jpg
Langdurige zorg 09-02-2018

ZN blij met goede dialoog zorgkantoren en aanbieders langdurige zorg

In de langdurige zorg worden jaarlijks afspraken gemaakt tussen zorgorganisaties en zorgkantoren. ActiZ evalueerde de Wlz-zorginkoop 2018 en constateert een positieve trend: aanbieders van langdurige zorg vinden dat de gesprekken met zorgkantoren over kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg steeds beter verlopen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is blij met de goede dialoog tussen zorgkantoren en aanbieders van langdurige zorg.

Er is afgelopen jaar voor het eerst zorg ingekocht sinds het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ van kracht is. Met de totstandkoming van het kwaliteitskader is een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. ZN ziet de positieve resultaten van de ActiZ-enquête Wlz zorginkoop 2018 als aanmoediging voor de zorgkantoren om meer samen op te trekken en te werken aan nog betere zorg voor cliënten.

Behoefte aan meerjarenafspraken
Het onderzoek van ActiZ laat duidelijk zien dat er vanuit aanbieders behoefte is aan meerjarenafspraken. Bijna de helft van de zorgorganisaties heeft voor het eerst een meerjarenafspraak gemaakt met het zorgkantoor voor de periode 2018-2020. Van de respondenten die een doorlopende meerjarenafspraak hebben, geeft 61% aan dat er sprake was van een vermindering van administratieve lasten.

Wat zijn zorgkantoren en wat doen ze precies?
De zorgkantoren zorgen voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor alle inwoners in een regio. Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland. Zij werken nauw samen met de grootste zorgverzekeraar in hun regio, maar begeleiden ook cliënten van andere zorgverzekeraars in hun regio. Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben (verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en chronische geestelijke gezondheidszorg). Dat doen ze door de zorg te regelen voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. Daarnaast voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit en dragen ze zorg dat cliënten goede ondersteuning krijgen. Ook sluiten zorgkantoren contracten af met zorgaanbieders voor mensen die een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebben. Voor jeugdzorg en wijkverpleging kunnen cliënten terecht bij hun gemeente.