mantelzorg1 ouderen oudere ggz-0adabb97-cec7-40ab-a92c-0ac7f93b1d50.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 14-03-2018

Innovatiefonds stelt geld beschikbaar voor vroegtijdige aanpak psychische klachten

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars besteedt dit jaar extra geld aan projecten die bijdragen aan een vroegtijdige aanpak van psychische klachten. Op die manier ontwikkelen de klachten zich minder vaak tot een problematiek die een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg vraagt.

Het Innovatiefonds denkt bijvoorbeeld dat bestaande effectieve, preventieve interventies wellicht beter kunnen worden ingezet. Er zijn doelgroepen die een bovengemiddeld hoog risico lopen om een psychische problematiek te ontwikkelen. Soms kan er buiten de gebaande paden ingezet worden op iets dat voor de doelgroep nuttig is bij het voorkomen van verergering van de problematiek. Wie zich bezighoudt met dit soort projecten kan wellicht een bijdrage ontvangen. Het fonds roept mensen en organisaties op om aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, in te dienen.

Meer thema’s in 2018
De andere thema’s waaraan het Innovatiefonds in 2018 prioriteit geeft, zijn ‘Innovatie van de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren’ en ‘Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan’. Het fonds geeft prioriteit aan praktische projecten waar de doelgroep direct baat bij kan hebben.

Kijk voor meer informatie op de site van Innovatiefonds Zorgverzekeraars.