geriatrische revzorg-6a41a927-c0fb-4f9b-8f50-7cbd4c632e8a.jpg
Eerstelijnszorg 05-04-2018

ZN blij met landelijk dekkend netwerk ELV-coördinatiepunten

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het realiseren van regionale coördinatiepunten voor het eerstelijnsverblijf (ELV). Er is per 1 april 2018 een landelijk dekkend netwerk. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is blij dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders er in zijn geslaagd om in elke regio één loket te hebben dat zicht heeft op de beschikbare eerstelijnsbedden. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben veel energie gestoken in het maken van afspraken die het beste passen bij de lokale situatie en goed aansluiten op bestaande afspraken.

Vaak is gekozen voor een centraal telefoonnummer, veelal bemand door een grote zorgaanbieder in de regio met korte lijnen naar de andere zorgaanbieders in de regio’s. In andere regio’s is een app ontwikkeld die moet zorgen voor goede afstemming en real-time inzicht in de beschikbaarheid in de regio. Tenslotte wordt in een aantal andere regio’s gewerkt met een verwijzingswebsite, waarmee zorgaanbieders via een aantal korte stappen inzicht krijgen in de capaciteit in de regio.

Doorontwikkeling met patiënten en zorgaanbieders
Zorgverzekeraars gaan zich in de komende periode richten op de doorontwikkeling van de ELV-coördinatiepunten. Om de in- en doorstroom goed te laten functioneren is niet alleen de beschikbaarheid van de ELV-bedden relevant, maar ook die van de aanpalende voorzieningen, zoals Wlz-crisisbedden, geriatrische revalidatiezorg en respijtzorg. De realisatie van de ELV-coördinatiepunten wordt door zorgverzekeraars dan ook gezien als een ontwikkeling naar een bredere coördinatie van zorg in de regio. Om de doorontwikkeling goed vorm te geven en te laten aansluiten op de behoeften van patiënten en zorgaanbieders, gaat ZN in de komende periode in overleg met onder meer ActiZ, Ineen, LHV en Patiëntenfederatie Nederland. ZN vindt het belangrijk dat het perspectief van patiënten en zorgaanbieders betrokken wordt in de doorontwikkeling van de coördinatiepunten.