GGZ illustratie 3-d358b69d-173d-4364-8073-f0d15682420b.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 06-04-2018

ZN: uitgaven GGZ hoger, aantal crisisgevallen lager

Uit declaratiegegevens van zorgverzekeraars, die op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) door Vektis zijn opgesteld, blijkt dat de uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen zijn gestegen van 3,2 miljard euro in 2013 tot 3,5 miljard euro in 2017. Tegelijkertijd constateert ZN uit de cijfers dat de GGZ-crisisdienst minder in actie kwam: van 70.000 keer in 2013 naar 60.000 keer in 2017.

"De verhalen over de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, waardoor bijvoorbeeld het aantal personen met verward gedrag zou stijgen, zijn met deze cijfers dus niet te onderbouwen", aldus Jaap van der Rijst, senior beleidsadviseur GGZ bij ZN.

In een artikel in De Volkskrant geeft Van der Rijst namens ZN een uitgebreidere toelichting op de feiten en cijfers rond de ontwikkelingen in de (crisis) GGZ.