langdurige zorg-fc1ffba8-ab16-4541-af4b-feba89087da6.jpg
Langdurige zorg 10-04-2018

Thuis in het Verpleeghuis: samenwerken aan verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Vandaag lanceerde minister Hugo de Jonge (VWS) in aanwezigheid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de zorgkantoren en andere stakeholders ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Dit programmaplan bevat beleidsdoelstellingen op het gebied van de verbetering van de verpleeghuiszorg. De centrale doelstelling van het programma is voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor bewoners van verpleeghuizen. 

Met ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ zetten de betrokken organisaties, zoals beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, in op verdere verbetering van de verpleeghuiszorg. Bij de uitvoering van het kwaliteitskader is een belangrijke rol weggelegd voor de zorgkantoren. Zorgkantoren vervullen een regionale functie in de zorginkoop. Ze ondersteunen de zorgaanbieders in de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Maar de kwaliteit van zorg gaat verder dan zorg alleen. Cliënten wonen in verpleeghuizen, het gaat daarmee ook over welzijn. Over beide onderwerpen voeren zorgkantoren met zorgaanbieders en cliëntenraden het goede gesprek. Samen aan de slag om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg merkbaar en meetbaar te verbeteren.