spelletje spel ouderen dame-4ff458c1-94d9-4a6f-86b5-a91e57b9481d.jpg
Zorgverzekering 02-05-2018

MenzisFonds investeert in leefkracht en zorg

Samen met maatschappelijke organisaties wil Menzis werken aan het versterken van de leefkracht en slimmere zorg in zijn regio’s. Daarom is de zorgverzekeraar dit jaar gestart met het MenzisFonds. Hier kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkracht-initiatief hun financieringsaanvraag indienen.

Leefkracht is de term die Menzis gebruikt voor de inzet op behoud van gezondheid en op kwaliteit van leven. Leefkracht staat voor het maximale uit je leven willen halen, of je nou ziek bent of gezond. Het gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen, mentale fitheid en preventie.
 
MenzisFonds versterkt de regio’s
Het MenzisFonds is gestart om lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Door het fonds (vooral) regionaal in te zetten onderstreept de zorgverzekeraar de betrokkenheid en binding met de regio’s waar ze de meeste verzekerden hebben. De uitgangspunten zijn: laagdrempelig, kleinschalig en dicht bij de verzekerde. In de regio’s Achterhoek, Groningen, Midden, Twente en West is een fonds beschikbaar van € 25.000. Daarnaast is € 30.000 beschikbaar voor projecten in heel Nederland.
 
Aanvragen
Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een maatschappelijk doel kunnen tot 20 mei 2018 een aanvraag indienen bij het fonds. Deelnemers hoeven niet verzekerd te zijn bij Menzis.

De leden beslissen
De Ledenraad en verzekerden van Menzis kiezen vervolgens - op basis van een aantal criteria - welke projecten het beste bijdragen aan de leefkracht en zorg in de regio’s en dus financiering krijgen.