32768-95228c4b-bb7e-4a75-9b9a-39613d7de35a.jpg
Medisch specialistische zorg 04-06-2018

ZN tekent hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022

Vandaag heeft voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgverzekeraars zijn handtekening gezet onder het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022. “In dit akkoord hebben we afspraken gemaakt over de vernieuwing van ons zorglandschap, die uiteindelijk via afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de regio concreet moet worden ingevuld”, aldus Rouvoet.

Het kunnen voldoen aan de toekomstige vraag, binnen houdbare financiële kaders, is volgens ZN een belangrijk uitgangspunt. Om er voor te zorgen dat goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moet volgens ZN het nodige veranderen in de manier waarop de zorg georganiseerd is. Rouvoet: “Wij denken dat die veranderingen vanuit de medisch specialistische zorg op gang moeten komen. Dat vraagt het nodige van zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg en daarom zijn wij blij dat we met alle betrokken partijen tot overeenstemming zijn gekomen en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de vernieuwing.”

In april sloot het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ZN, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) een onderhandelaarsakkoord. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden of zelfs te verbeteren zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs.

Lees ook de brief die ZN in april aan de Tweede Kamer stuurde ter voorbereiding op het rondetafelgesprek over de hoofdlijnenakkoorden.