handen4-4b681c6c-42db-4881-836b-1a93356764a2.png
Zorgverzekering 07-06-2018

CZ Zorgprijsvraag voor verbetering welbevinden mensen met (verstandelijke) beperking

CZ wil meer aandacht geven aan zelfregie en kwaliteit van leven bij mensen met een (verstandelijke) beperking. Via de CZ Zorgprijsvraag 2018 is de zorgverzekeraar op zoek naar creatieve ideeën en oplossingen die bijdragen aan beter welbevinden van deze mensen. Het beste project wint € 25.000.

Een beter welbevinden of optimaal geluk heeft te maken met alle levensdomeinen. Daarbij is het belangrijk dat de mens zich (psychologisch) vrij voelt zelf keuzes te maken, in verbondenheid met anderen, te zorgen en verzorgd te worden en te kunnen ervaren dat hij bekwaam is in de dingen die hij doet. Dit geldt ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Hun beperkte participatie en sociale netwerken, plus de hoge eisen van de huidige samenleving maken het vervullen van de basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) voor deze mensen tot een extra uitdaging.

Meedoen
Hebt u een bijzonder project als het gaat om het bijdragen aan beter welbevinden van mensen met een (verstandelijke) beperking? Meld uw project dan uiterlijk 15 juni 2018 aan. Het beste project wint € 25.000. Ook zijn er prijzen van € 10.000 en € 5.000. Als u wint, besteedt u uw prijs uiteraard volledig aan uw project.

Kijk voor meer informatie over de criteria van de CZ Zorgprijsvraag 2018 en aanmelden op de website van CZ.