draai-05f3d4d2-69a5-4939-9339-651e14f69b18.jpg
Zorgverzekering algemeen 28-06-2018

Zorgverzekeraars onderschrijven belang transparantie polisaanbod

Zorgverzekeraars nemen de oproep van de minister voor Medische Zorg en Sport en van toezichthouders ter harte om de transparantie van hun polisaanbod verder te vergroten en de toegevoegde waarde van afzonderlijke polissen beter inzichtelijk te maken voor hun verzekerden. Dat zegt Zorgverzekeraars Nederland in een eerste reactie op de brief die minister Bruins vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De zorgverzekeraars zullen de brief zorgvuldig bestuderen en daarover in gesprek gaan met het ministerie. Omdat het polisaanbod uiteraard de verantwoordelijkheid is van de afzonderlijke zorgverzekeraars, is het aan hen zelf om daar concreet invulling aan te geven.

Sinds de publicatie van hun actieplan Kern-gezond in 2015 hebben zorgverzekeraars het aantal polissen teruggebracht (van 71 in 2015 naar 55 in 2018) en tal van verbeteringen doorgevoerd. Zo is door invoering van de Zorgverzekeringskaart de informatie over de inhoud van polissen eenduidig en beter. Ook hebben zorgverzekeraars diverse overstapdrempels voor verzekerden weggenomen, bijvoorbeeld ten aan zien van machtigingen, pgb’s en aanvullende verzekeringen. Tevens zijn zij terughoudender op het gebied van commercie en hebben ze aanpassingen doorgevoerd in hun individuele reclame- en wervingsbeleid.

Collectiviteiten
Zorgverzekeraars vinden het van belang collectiviteiten te kunnen blijven aanbieden. Deze kunnen voor betrokken groepen een duidelijke zorginhoudelijke meerwaarde bieden, bijvoorbeeld op het gebied van preventie.

Transparantie
Binnen de publieke randvoorwaarden werken zorgverzekeraars in onderlinge concurrentie aan kwalitatief goede en doelmatige zorg voor hun verzekerden. Zij hechten aan die concurrentie,die bijdraagt aan beheersing van de uitgaven en keuzevrijheid voor verzekerden. Die keuzevrijheid kan worden ondersteund door de transparantie op de zorgverzekeringsmarkt te vergroten en door goede keuze-informatie op het juiste moment aan te bieden. De acties van de zorgverzekeraars zijn gericht op een overzichtelijk polisaanbod, heldere polissen, transparante bemiddeling en vergelijking en transparantie over bedrijfsvoering en zorginkoopbeleid.