Thuis in het verpleeghuis, congres-2252e2f2-6903-4ccd-9a95-c14b6b1c1362.jpg
Langdurige zorg 05-07-2018

ZN: kwaliteitsplannen verpleeghuizen zijn goede basis voor kwaliteitsverbetering

Zorgkantoren kunnen goed met het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg uit de voeten omdat het heel concreet beschrijft wat goede kwaliteit van verpleeghuiszorg is. “Hieraan invulling geven betekent ook voor de zorgkantoren een verandering”, zegt Charlotte de Schepper, senior beleidsadviseur bij ZN. “De kwaliteitsplannen die de verpleeghuizen schrijven, bieden de juiste basis om in de dialooggesprekken te bespreken hoe we samen de gewenste kwaliteitsverbetering kunnen vormgeven. Bij die gesprekken is altijd iemand van de raad van bestuur aanwezig, maar het is voor ons een voorwaarde dat er ook medewerkers en vertegenwoordigers van de cliëntenraad bij zijn.” De Schepper deed deze uitspraken op het congres Thuis in het verpleeghuis begin van deze week.

De combinatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de extra financiële middelen voor personele inzet garanderen dat er alle ruimte is om kwaliteitsverbetering nú vorm te geven. Dat was het centrale thema van het congres, georganiseerd door het programma Waardigheid en trots. “Het gaat niet alleen om de regels en de pegels, maar vooral ook om het organiseren van de zorg”, stelde Kees van der Burg, directeur generaal langdurige zorg bij VWS, tijdens de openingssessie van het congres. “Een dag als deze is belangrijk”, benadrukte hij. “En hij komt op een uniek moment, want het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de extra financiële middelen die beschikbaar gesteld zijn voor verpleeghuiszorg, stellen de verpleeghuizen optimaal in staat om in kwaliteit de weg omhoog te vinden. Als er nu één moment is waarop we deze stap kunnen zetten – die we allemaal zien dat nodig is – dan is het dit.”