oogarts huisartsen opticien-1f80d373-f8c1-49d5-b54b-01b9ca0042f5.jpg
Medisch specialistische zorg 02-08-2018

De juiste zorg op de juiste plek: succes in Twente door inzet optometristen

Waar patiënten met oogheelkundige problemen in het verleden werden doorgestuurd naar het ziekenhuis, hebben huisartsen in Twente sinds augustus 2017 de mogelijkheid om advies in te winnen bij optometristen. Bij het project, dat de juiste zorg op de juiste plek in de praktijk brengt, zijn naast de optometristen en oogartsen ook zorgverzekeraar Menzis, twee ziekenhuizen en twee zorggroepen betrokken.

Doorverwijzing kan, naast de verwijzing naar een oogarts, nu ook naar een optometrist. In bijna 80% van de gevallen van de minder complexe zorgvragen kan de huisarts, met hulp van de optometrist, zelf de problemen verhelpen. De optometrist onderzoekt en beoordeelt deze specifieke soort oogklachten en bepaalt vervolgens of verder onderzoek en/of behandeling door de oogarts nodig is. Hierover wordt dan een advies uitgebracht aan de huisarts, die hoofdbehandelaar is. Op deze manier worden patiënten tot drie maanden sneller geholpen, zijn er minder doorverwijzingen voor laag-complexe zorg nodig naar oogartsen in het ziekenhuis en worden lange wachtlijsten voorkomen.

Resultaten boven verwachting
Intussen zijn er meer dan 2000 patiënten verwezen naar een deelnemende optometrist. En 80%, (bijna 1800 patiënten) kan buiten het ziekenhuis geholpen worden. Er zijn 417 patiënten door de huisarts alsnog verwezen naar de oogarts. Dat zijn veel minder patiënten dan verwacht. Om het effect op de wachtlijsten in het ziekenhuis te beoordelen is volgens de betrokken partijen nog meer tijd nodig, maar de resultaten zijn bemoedigend.

Wachtlijsten aanpakken
“We zijn meer dan tevreden met dit resultaat”, aldus Eric Veldboer, regiomanager zorginkoop bij Menzis. “We hadden er rekening mee gehouden dat 50% a 60% van de geselecteerde patiënten zou worden doorgestuurd naar het ziekenhuis en dit is slechts 20%. Als deze ontwikkeling  zich verder doorzet heb ik er vertrouwen in dat we de wachtlijsten voor oogheelkunde in beide Twentse ziekenhuizen op termijn nog korter kunnen maken.”

Samenwerking in de regio
Door goede afspraken tussen aangesloten optometristen, oogartsen, Menzis en zorggroepen FEA en THOON kunnen alle Twentse huisartsen voor specifieke oogheelkundige klachten hun patiënten voor advies verwijzen naar de FEA- en THOON-optometristen. Deze brede samenwerking in de regio Twente sluit aan op de afspraken over de vernieuwing van het zorglandschap die zijn gemaakt in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022.

RTV Oost had afgelopen week uitgebreid aandacht voor de ontwikkelingen in Twente. Het item terugkijken kan via deze link.

Bronnen: Menzis