Samen mensen-7c2cc826-720b-44a3-b1e9-afe5588e9c1e.jpg
Medisch specialistische zorg 03-08-2018

CZ en Radboudumc experimenteren met nieuw zorgmodel

Zorgverzekeraar CZ en het Radboudumc gaan, samen met de Universiteit van Bristol (Engeland), experimenteren met een nieuw zorgmodel dat moet leiden tot gezondere patiënten en lagere zorgkosten. Het nieuwe zorgmodel is in eerste instantie gericht op de ondersteuning voor mensen met de ziekte van Parkinson, maar leent zich volgens de betrokken partijen ook goed voor een veel bredere toepassing in de gezondheidszorg. Kernelementen van de nieuwe aanpak zijn: een optimale samenwerking tussen alle betrokken zorgaanbieders binnen één integraal zorgnetwerk, de beschikbaarheid van één centraal aanspreekpunt voor alle patiënten en het organiseren van zorg dicht aan huis. Het nieuwe zorgsysteem wordt gestart in de regio Nijmegen en in het zuidwesten van Engeland.

Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, wordt een intensieve samenwerking aangegaan met diverse ziekenhuizen en het ParkinsonNet. Binnen dit integrale netwerk speelt de Parkinson-verpleegkundige, als eerste centrale aanspreekpunt, een belangrijke rol voor patiënten. Daarnaast wordt het dankzij draagbare sensoren (zoals een smartwatch en een valdetector) mogelijk om patiënten op afstand thuis te monitoren en te begeleiden. Ook kunnen zowel zorgverleners als patiënten via bijvoorbeeld beeldbellen profiteren van de specialistische kennis van een universitair medisch centrum.

Dankzij een schenking van de Gatsby Foundation kan het nieuwe model gedurende vijf jaar worden gevolgd om te bekijken in welke mate het leidt tot meer gezondheidswinst en tot lagere zorgkosten. De opgedane kennis kan bovendien worden gedeeld met anderen.

Bronnen: Radboudumc , CZ