langdurige zorg wijkverpleging-86c88ede-2a6b-4e38-8f10-f11f33285a40.jpg
Eerstelijnszorg 05-09-2018

Zorgverzekeraars helpen bij het vinden van thuiszorg

Wie zorg thuis nodig heeft, kan makkelijk verdwalen in allerlei informatie, instanties en wetten. Heb ik wijkverpleging nodig? Of juist hulp bij het huishouden? Of allebei? En waar moet ik dat regelen?  Zorgverzekeraars hebben gespecialiseerde afdelingen die mensen hierbij de weg wijzen en daar, waar nodig, mensen zoveel mogelijk aan de juiste zorg helpen. Zoals in de zoektocht naar een thuiszorgorganisatie die wijkverpleging aanbiedt en ook wijkverpleegkundigen beschikbaar heeft, ondanks de arbeidsmarktproblematiek.

Als mensen thuiszorg nodig hebben, is het vaak de huisarts die contact legt met een thuiszorgorganisatie. Ook de transferafdeling van het ziekenhuis kan de zorgverzekeraar benaderen wanneer een patiënt naar huis mag, maar nog wel zorg nodig heeft. Vaak komt het dan wel voor elkaar, maar soms kunnen huisarts of ziekenhuis geen wijkverpleging vinden voor de betreffende patiënt. Zorgverzekeraars hebben dan nog meer uitgebreide mogelijkheden. Zo hebben ze veel contact met een brede groep zorgaanbieders. Een groep die vaak groter is dan de vaste contacten van de individuele huisarts.

Het contact tussen zorgverzekeraars en thuiszorgaanbieders is intensief. Marga Oomens, werkzaam bij het Zorgteam van CZ: “We krijgen dagelijks vragen over de inzet van wijkverpleging en hebben daardoor beter zicht op wat zich afspeelt in verschillende regio’s.” Bij het zoeken naar de juiste zorg vragen de medewerkers van de zorgverzekeraar goed door bij de klant. Hierdoor kunnen ze gericht zoeken naar thuiszorg en kan de thuiszorgaanbieder ook goed inschatten of ze de zorgvraag ook kunnen leveren.

Zorgverzekeraar fungeert als gids
Mensen komen ook regelmatig rechtstreeks bij de zorgverzekeraar terecht met meer algemene vragen over zorg thuis. Dat kan de verzekerde zijn die hulp nodig heeft, of een familielid. “Klanten vragen meestal niet rechtstreeks om wijkverpleging, maar ze hebben een bepaalde zorgvraag”, ervaart Petra Vet, zorgadviseur en mantelzorgmakelaar bij Menzis. “Voor die zorg moeten ze soms bij de gemeente, soms bij jeugdzorg en een andere keer bij langdurige zorg zijn. Mensen weten vaak niet welke zorg waar onder valt. Bovendien weten ze niet wat ze kunnen verwachten en wat er wel en niet mogelijk is bij zorg thuis.” De gespecialiseerde medewerkers bij zorgverzekeraars weten dat wel. Ze fungeren vaak als gids voor hun verzekerden en geven informatie over waar mensen wat kunnen regelen en hoe dat in zijn werk gaat. Daarbij krijgen de hulpvragers vanzelfsprekend ook contactgegevens van de instantie(s) waar ze moeten zijn.  En dat wordt gewaardeerd laat Bea Roffel, senior zorgbemiddelaar bij Zorg en Zekerheid, weten: “Er is dankbaarheid. Daar doe je het voor als zorgbemiddelaar. Pas hadden we de dochter van iemand aan de lijn die huilend vertelde hoe blij ze was met wat we allemaal geregeld hadden voor haar ouder. Dat is mooi.”

Ondersteuning voor mantelzorgers
Vaak hebben mensen die zorg thuis hebben of zoeken, ook een mantelzorger. Die mantelzorgers lopen tegen allerlei zaken aan. Zorgverzekeraars bieden ook hen de helpende hand. Vragen en problemen waar mantelzorgers mee geconfronteerd worden, komen deels overeen met de vragen die opdoemen bij het zoeken naar zorg thuis. “Wij vragen op eigen initiatief al of mensen een mantelzorger hebben als ze met een zorgvraag bij ons komen”, zegt Petra Vet van Menzis. Daarnaast biedt deze zorgverzekeraar voor mantelzorgers met een aanvullend pakket een vergoeding voor bepaalde diensten. Denk bijvoorbeeld aan cursussen die te maken hebben met de soort zorg die de mantelzorger geeft. Zoals over het gebruik van til- en hulpmiddelen of het omgaan met niet aangeboren hersenletsel. Ook kunnen ze een vergoeding krijgen voor de hulp van een mantelzorgmakelaar, die bij Menzis in dienst is.

Mantelzorgmakelaar
Ook andere zorgverzekeraars hebben vaak eigen mantelzorgmakelaars die beschikbaar zijn voor hun verzekerden. “Soms is wat meer hulp nodig. Dan komt de mantelzorgmakelaar in beeld” vertelt Marga Oomen die mantelzorgmakelaar is bij CZ.  Zij gaat op huisbezoek bij mantelzorgers die hulp vragen. Daarbij inventariseert ze allerlei zaken, zoals waar de mantelzorger tegenaan loopt en waar hij of zij ondersteuning bij nodig heeft.  Punten die aan de orde komen, zijn onder meer de zorg die de mantelzorger levert en vragen rond wonen. Dit laatste gaat bijvoorbeeld over hulp in de huishouding, aanpassingen in de woning en vervoer. Ook is er aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg.  Naast het geven van informatie, neemt de mantelzorgmakelaar ook een aantal regeltaken over van de mantelzorger. Bijvoorbeeld het leggen van contacten met instanties. Voor mantelzorgers die werken is dat vaak erg lastig.

Inger Arnoldus werkt bij Zorg en Zekerheid als senior zorgbemiddelaar. Zij heeft onlangs de opleiding voor mantelzorgmakelaar met succes afgerond en haar werkgever heeft daarmee een mogelijkheid om de ondersteuning van mantelzorgers uit te breiden. “We willen een gefundeerd plan maken, waarmee we meerwaarde kunnen bieden aan de mantelzorgers.” Wel kan ze al merken in haar contacten met klanten dat ze veel beter beslagen ten ijs komt. Bovendien kan ze haar collega-zorgbemiddelaars desgevraagd extra informatie geven. Voor verzekerden die mantelzorg krijgen of mantelzorgers die verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid, fungeert de zorgverzekeraar op dit moment nog voornamelijk als wegwijzer. Dat kan gaan over de mantelzorg zelf, maar bijvoorbeeld ook over de wetgeving rond huishoudelijke hulp (Wmo) of langdurige zorg (Wlz). Of het aanvragen van een persoonsgebonden budget voor wijkverpleging. “De overheid vraagt steeds meer van mantelzorgers. Mijn collega’s en ik proberen de mantelzorgers zoveel mogelijk te ontlasten zodat het zorgen voor zijn of haar naaste draagbaarder wordt. En soms is vervangende mantelzorg die wij vanuit de aanvullende verzekering kunnen bieden, al is het maar voor even, net wat mensen nodig hebben.”

Kijk voor informatie over zorgbemiddeling door zorgverzekeraars op zorgverzekeraars.nl. Informatie over ondersteuning van mantelzorgers is te vinden op de sites van de individuele zorgverzekeraars.