opleiding cursus masterclass-41442c31-cc98-4987-a00a-1517b787b1da.jpg
Controle & Fraudebeheersing 18-09-2018

Tweede opleidingsronde Horizontaal Toezicht Zorg

Na de zeer succesvolle eerste opleidingsronde in het afgelopen voorjaar, organiseren het Landelijk Platform en de VUmc Academie voor de tweede keer de opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. Deze opleiding is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU). Kennis en ‘best practices’ vanuit ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden gecombineerd met de onderwijskundige kwaliteiten van VUmc Academie. Deze tweede opleidingsronde start in het najaar van 2018 en inschrijven is vanaf nu mogelijk.

Het is van groot belang dat management en professionals van zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgeleid worden in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht en dit ook weten te vertalen naar de eigen organisatie. De opleiding is dan ook zo praktisch mogelijk opgezet. Tijdens de opleiding wordt ook de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar getraind en de deelnemers krijgen praktische handvatten om Horizontaal Toezicht in de eigen organisatie te implementeren. Deelnemers leren bijvoorbeeld het landelijke raamwerk Horizontaal Toezicht toe te passen binnen de eigen organisatie en er wordt nagedacht over de impact op de organisatie van de zorgverzekeraar.

Horizontaal toezicht
Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

Aangeboden wordt een 4-daagse opleiding en een 1-daagse introductiecursus. Tijdens de opleiding komen interessante sprekers aan bod. Ook zijn er discussies met bestuurders van zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Meer informatie over de opleiding en inschrijven staat op de website van Horizontaal Toezicht Zorg . Inschrijven is mogelijk tot 1 november aanstaande.