Samen mensen-1f4cba6d-4420-4436-81dc-3304da9e4390.jpg
Medisch specialistische zorg 15-10-2018

ZN: vernieuwing zorg begint bij ziekenhuizen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) doet in een brief aan de Tweede Kamer een appel op de ziekenhuissector om haast te maken met de vernieuwing van de zorg. Met de ziekenhuissector heeft minister Bruins duidelijke afspraken gemaakt over de juiste zorg op de juiste plek. Zorgverzekeraars zijn echter bezorgd over het feit dat een groot aantal ziekenhuizen in hun openingsbod voor de contractonderhandelingen met flinke groeipercentages is gekomen. Dit staat in geen verhouding tot de gemaakte afspraken. Zorgverzekeraars zien tot hun teleurstelling dat nog te veel ziekenhuizen blijven vasthouden aan een klassiek groeimodel en geen toekomstbestendige krimpstrategieën te hebben ontwikkeld.

Hoewel veel Nederlanders ervan overtuigd zijn dat er al jaren wordt bezuinigd op de zorg en dat dat ook de komende jaren zal gebeuren, is het tegendeel waar. De komende vier jaar gaat er 17 miljard euro extra naar de zorg. Voor de langere termijn maken zorgverzekeraars zich zorgen over de houdbaarheid van de solidariteit en de toegankelijkheid van de zorg, als we er met elkaar niet in slagen de kostenstijging verder om te buigen. 

Kwaliteitsindicatoren en digitalisering doorslaggevend
De ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en de digitalisering van de zorg zijn twee factoren die doorslaggevend zijn bij de vernieuwing van de zorg. De snelle medisch technologische ontwikkelingen bieden daarvoor ook volop mogelijkheden. En de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt is een extra reden om hierop in te zetten. ZN vraagt aan het kabinet en de Kamer het belang van kwaliteitstransparantie te onderstrepen en het vaststellen en toegankelijk maken van de  juiste kwaliteitsindicatoren zo nodig wettelijk af te dwingen zodat patiënten kunnen meebeslissen over de juiste zorg op de juiste plek.

ZN pleit ook voor een snellere digitalisering van de zorg. Waar andere Europese landen zoals Frankrijk, Denemarken en Estland een nationale aanpak hebben voor de inrichting van veilige en essentiële ict-zorginfrastructuren, blijft Nederland achter met de ontwikkeling van de ict-standaardisatie. Het gebrek aan standaardisatie leidt tot een versnippering van de zorg-ict waardoor cruciale innovatie wordt belemmerd en het terugdringen van administratieve lasten steeds meer neerkomt op dweilen met de kraan open.