Kiezen in de ggz laptop-1ee6fb4a-741d-412e-982c-460c2d0cd669.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 08-11-2018

Nieuwe website helpt mensen kiezen in de GGZ

De koepel van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg MIND lanceert samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de GGZ-sector de nieuwe website kiezenindeggz.nl. Met Kiezen in de ggz kunnen patiënten en verwijzers gemakkelijk op zoek naar een psychiater of psycholoog in de buurt. De website geeft informatie over de wachttijd per GGZ-aanbieder, per type aandoening en de vergoeding voor een behandeling. Het initiatief sluit aan bij de gezamenlijke ambitie van MIND, ZN en VWS om mensen die op zoek zijn naar therapie meer inzicht en houvast te bieden en de transparantie van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) zegt hierover: “De website maakt mensen sterker in hun zoektocht naar zorg en geeft ze informatie over wachttijden en aanbod per behandelaar, waardoor ze beter in gesprek kunnen gaan met bijvoorbeeld hun verwijzer. Het is heel naar als iemand in geestelijke nood maanden op een behandeling moet wachten. Lang wachten betekent dat de problemen zich opstapelen; baanverlies, schulden, relatieproblemen. Betere communicatie en informatie over de wachttijden is ontzettend belangrijk.” De NZa zal er volgens VWS op toezien dat alle zorgaanbieders actuele wachttijdgegevens blijven aanleveren. De IGJ kondigde eerder ook aan GGZ-instellingen voortaan mede te beoordelen op hun inspanningen om wachttijden te beperken.

“Met deze website wordt het gemakkelijker om een aanbieder te vinden die plek heeft en dat is een stap in de goede richting”, aldus Marjan ter Avest, directeur van MIND.  “Wel blijft de urgentie onverminderd hoog om de lange wachttijden in bepaalde regio’s terug te brengen naar een acceptabel niveau, dit proces duurt veel te lang.”

Petra van Holst, algemeen directeur van ZN: “Het is voor cliënten en zorgverzekeraars essentieel om inzicht te hebben in actuele wachttijden. Een goed beeld van wachttijden helpt om wachtlijsten effectief aan te pakken. Met deze nieuwe website zetten we samen een stap vooruit. Daar waar de wachttijd langer is dan aanvaardbaar, blijven zorgverzekeraars zich met zorgbemiddeling inspannen om hun verzekerden te helpen.”