Handen Schudden_3-48e8f2d0-497d-448d-8c2a-a999df1e6bba.jpg
Zorgverzekering 28-11-2018

ZN: contracteren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) benadrukt dat contracteren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zorgverzekeraars én zorgaanbieders. Het is de ambitie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders om samen toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te realiseren. Jaarlijks sluiten zorgverzekeraars contracten met tienduizenden zorgverleners en zorginstellingen. Elk jaar weer zetten zij zich er, in het belang van verzekerden, samen voor in om dit tijdig en zorgvuldig af te ronden. 

Dat zorgverzekeraars op dit moment nog niet alle contracten hebben gesloten, wijkt niet af van voorgaande jaren. Soms wachten contracten namelijk op ondertekening door de zorgverlener of zorginstelling. Naar verwachting zullen de komende weken de resterende contracten worden ondertekend, zodat alle contracten op tijd binnen zijn. ZN adviseert verzekerden om de websites van zorgverzekeraars te raadplegen voor juiste informatie over de gecontracteerde zorg.

Verzekerden kunnen tot 1 januari 2019 hun huidige zorgverzekering opzeggen en moeten dan vóór 1 februari 2019 een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn antwoorden op veelgestelde vragen over het contracteren van zorg te vinden.