richtingen, internetformaat-fd7f2597-c2b7-40c2-a5aa-6de4148faa2b.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 29-11-2018

ZN: meer eensgezindheid nodig in GGZ

Ondanks de duidelijke afspraken uit het hoofdlijnenakkoord GGZ van afgelopen zomer, maakt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zich zorgen over het gebrek aan eensgezindheid waarmee GGZ-brancheorganisaties de grote uitdagingen in hun sector op dit moment tegemoet treden. Dat meldt ZN in een brief aan de Tweede Kamer voor het AO GGZ op donderdag 6 december aanstaande.

De GGZ-sector kenmerkt zich al een aantal jaren door een moeizame zoektocht naar het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Hoewel een aantal regio’s duidelijk voorop loopt in de aanpak van de lange wachttijden voor gespecialiseerde GGZ, levert 1 op de 5 zorgaanbieders nog steeds geen wachttijdinformatie aan. Patiënten blijven zo verstoken van goede keuze-informatie en zorgverzekeraars kunnen minder goed de juiste zorg op de juiste plek inkopen voor hun verzekerden. ZN vindt dit teleurstellend en roept de Kamer op om de NZa per direct te laten handhaven op de verplichting van GGZ-zorgaanbieders om maandelijks hun actuele wachttijden aan te leveren bij Vektis.

Kostbare tijd verloren
ZN wijst de Kamer ook op het feit dat de GGZ-sector het afgelopen jaar kostbare tijd verloren heeft bij de ontwikkeling van zorgstandaarden en kwaliteitsindicatoren. ZN ziet dat de discussies over kwaliteit in de GGZ zich voortdurend blijven herhalen. De beloftes om gepast gebruik en uitkomsten van zorg inzichtelijk te maken, worden niet nagekomen. ZN vindt het buitengewoon spijtig dat GGZ-partijen het recentelijk niet is gelukt om de zorgstandaarden in het register van het Zorginstituut in te schrijven. Daarmee dreigt de implementatie van de zorgstandaarden weer een jaar op zich te laten wachten.

Verkennend onderzoek Wvggz buiten eigen risico
Tot slot vraagt ZN de Kamer om – in het kader van de Wet verplichte ggz – het verkennend onderzoek in alle gevallen buiten het eigen risico te plaatsen. Dit onderzoek wordt in opdracht van de officier van justitie en/of de burgermeester uitgevoerd om te bepalen of iemand verplicht in GGZ-behandeling of in detentie moet worden genomen. Het lijkt erop dat de staatssecretaris van VWS ervoor kiest om het onderzoek te gaan betalen vanuit de Zorgverzekeringswet. In dat geval komt het verkennend onderzoek ten laste van het eigen risico van de betreffende persoon. ZN vindt het niet uit te leggen dat mensen, die na een verkennend onderzoek op last van de rechter in detentie worden genomen (en dus geen verplichte GGZ-behandeling krijgen opgelegd), toch 385 euro eigen risico zouden moeten betalen. Daarnaast blijkt dat de betreffende doelgroep vaak behoort tot de groep verzekerden die moeite heeft met het voldoen van zijn betalingsverplichtingen.