geneesmiddelen msz-a9a78547-0c69-43b3-8c5d-7359a8ccf7f1.jpg
Medisch specialistische zorg 20-12-2018

Vergoeding Flash Glucose Monitoring (FGM)

Voor diabetespatiënten is Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM) een manier om continu de bloedsuikerwaarden te meten. Voor bepaalde groepen patiënten wordt dit vergoed uit de basisverzekering. In april 2018 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiNL) een rapport met een standpunt gepubliceerd over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Als gevolg van onzorgvuldige communicatie van ZiNL richting zorgverzekeraars over de uitleg van dit standpunt is er verwarring ontstaan bij de uitvoering van het standpunt door zorgverzekeraars. Dit betrof met name de toepassing van FGM in geval dat een individuele verzekerde een insulinepomp gebruikt.

Op 14 december 2018 heeft het Zorginstituut een addendum aan het standpunt toegevoegd met een beslisboom om te bepalen of een individuele verzekerde aanspraak kan maken op FGM of rt-CGM. Via het addendum van ZiNL is er nu gelukkig meer duidelijkheid ontstaan rondom de vergoeding van de FGM.

Zorgverzekeraars zijn momenteel hard aan het werk om ervoor te zorgen dat deze wijziging zo snel mogelijk voor hun verzekerden geregeld wordt. Voor zorgverleners is er een herzien aanvraagformulier FGM beschikbaar. Dit formulier is hier te vinden.

Voor vragen over FGM kunnen patiënten zich wenden tot hun eigen zorgverzekeraar. Zorgverleners kunnen ook met vragen terecht bij de verschillende zorgverzekeraars.