32768YCTY7DZZ-a1f6cddb-41f1-4580-bfc2-ad9fb7f5a479.jpg
Medisch specialistische zorg 21-12-2018

Afspraken zorgverzekeraars en Amsterdamse ziekenhuizen over versterken regionale ziekenhuiszorg

Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin is afgesproken dat vanaf 2019 een deel van de basiszorg die Amsterdam UMC levert, verschuift naar Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Naast het versterken van de medisch specialistische zorg levert deze samenwerking een belangrijke bijdrage aan een solide basis voor Ziekenhuis Amstelland. Daarnaast geeft het Amsterdam UMC de mogelijkheid de hoogcomplexe patiëntenzorg nog beter gestalte te geven. De overeenkomst is in lijn met het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg van het kabinet, dat uitgaat van het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is onderzocht welke delen van de basiszorg een betere plek kunnen krijgen. In goed overleg wordt onder meer bekeken of Ziekenhuis Amstelland de zorg van een deel van de SEH-patiënten, niet-complexe hartpatiënten, neurologische en nierpatiënten van Amsterdam UMC kan overnemen. Amsterdam UMC wil tevens de reeds bestaande inhuur van OK-ruimte bij Ziekenhuis Amstelland uitbreiden, inclusief de daarbij behorende verpleegkundige zorg. Naast deze initiatieven wordt verkend welke andere patiëntenzorg Ziekenhuis Amstelland op langere termijn kan overnemen.

Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid: "Om te waarborgen dat goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, is verandering nodig in de manier waarop we samen de zorg organiseren. De nu gemaakte afspraken zijn volledig in lijn met deze noodzakelijke verandering."

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis: "Wat ons betreft is deze herschikking heel belangrijk. Ook in andere regio’s willen wij de ziekenhuiszorg toekomstbestendig organiseren."

Esther Agterdenbos, voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland: "Ons ziekenhuis heeft een sterke regiofunctie en levert al 50 jaar goede basiszorg. Om ook voor de toekomst het eerste aangewezen ziekenhuis te blijven is, naast de afgelopen najaar gemaakte financiële afspraken met zorgverzekeraars en bank, ook een groter aantal patiënten nodig. Door deze samenwerking kunnen we de capaciteit van ons ziekenhuis optimaal benutten en een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg in de regio."

Mark Kramer, lid Raad van Bestuur van Amsterdam UMC: "We vinden het belangrijk dat er voldoende kwalitatief goede basiszorg beschikbaar blijft in de regio Amsterdam. Met de nieuwe afspraken ontstaat er voor ons meer ruimte om de hoogcomplexe patiëntenzorg uit te breiden."

Bronnen: Zorg en Zekerheid , Zilveren Kruis , Ziekenhuis Amstelland , Amsterdam UMC