Logo ehealthweek 2019, internetformaat.png-ebd21eb0-7e93-43a5-83a6-8899c8766483.jpg
Medisch specialistische zorg 17-01-2019

Zorgverzekeraars actief tijdens e-healthweek 2019

Van 21 tot en met 26 januari vindt de e-healthweek 2019 plaats. In één week organiseren ruim 250 partners, waaronder zorgverzekeraars, meer dan 200 activiteiten door het hele land. De vernieuwing van de zorg is zo voor iedereen te ervaren. De e-healthweek is een initiatief van ECP, het ministerie van VWS, het ministerie van EZK, ZonMw, ICT&health, Zorg van NU, Health Holland en Zorgverzekeraars Nederland.

De e-healthweek wordt op maandag 21 januari geopend door minister Bruins. Tijdens deze openingsmanifestatie in Den Haag vinden een dag lang presentaties en workshops plaats. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis verzorgt tijdens het plenaire gedeelte een presentatie over de unieke samenwerking rond telemonitoring voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Implementatie en opschalen e-health
Door middel van e-health, digitale ondersteuning in de zorg, krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk naast telemonitoring bijvoorbeeld aan beeldbellen met zorgverleners, online een recept vernieuwen, sporten met een trainingsapp. Een ander voorbeeld is tijdens een zwangerschap thuis de ontwikkeling van de baby volgen, terwijl de gynaecoloog real-time meekijkt vanuit het ziekenhuis. Dit jaar staat vooral centraal: hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat nog meer mensen e-health willen én kunnen gebruiken? Er is ook veel aandacht voor digitale vaardigheden, zodat mensen echt leren omgaan met de digitale vernieuwing. Tijdens workshops, demonstraties, masterclasses en netwerkbijeenkomsten delen mensen hun praktijkervaringen.

Overzicht activiteiten zorgverzekeraars

  • Zilveren Kruis levert tijdens de e-healthweek verder een bijdrage aan een masterclass over contractinnovatie en de juiste zorg op de juiste plek. Met zorgaanbieders gaat Zilveren Kruis in gesprek over een innovatieve wijze van financieren om steeds meer zorg naar huis te brengen, bijvoorbeeld telemonitoring bij chronisch hartfalen.

  • Samen met Fujifilm en digitale zorginstelling Ksyos organiseert zorgverzekeraar CZ een event over e-health en de zoektocht naar nieuwe business modellen. CZ legt uit hoe zij e-health en startups stimuleert in pilots en living labs, wat resultaten zijn en hoe zij werkt aan opschaling. Daarnaast levert CZ een bijdrage aan een symposium voor zorgprofessionals over het op elkaar afstemmen van digitale informatie.

  • Ook zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is betrokken bij meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld de positieve resultaten van de pilot Thuismeten, die in Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn heeft plaatsgevonden. Deze pilot is onderdeel van de VWS-proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio. Een ander initiatief waar waarbij Zorg en Zekerheid is betrokken, gaat over het National eHealth Living Lab waarin samen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van zinvolle e-health-tools. Een van de projecten die wordt onderzocht is The Box. Hierbij kunnen mensen die in het LUMC zijn behandeld thuis controles en metingen uitvoeren, waarbij de specialist online meekijkt. Dankzij The Box neemt het aantal polikliniekbezoeken met 40% af.

  • Zorgverzekeraar Eno is betrokken bij de Innovatiemarkt die wordt georganiseerd in het Deventer Ziekenhuis. De innovatiemarkt is voor iedereen toegankelijk en geeft informatie over onder meer het online patiëntenportaal van het ziekenhuis, de toepassing van virtual reality en diverse innovatieve apps en communicatiesystemen in de gezondheidszorg. Ook wordt de quiz ‘Dokter versus internet’ georganiseerd.

Kijk voor meer informatie over alle activiteiten in het land op de speciale site over de e-healthweek.