pillen-e195cf2a-5d6c-4e03-90aa-9f107b36d8cf.jpg
Eerstelijnszorg 24-01-2019

Zorgverzekeraars denken constructief mee over ijzeren voorraad geneesmiddelen

Geneesmiddelentekorten zijn een serieus en acuut probleem, waar een deel van de Nederlandse verzekerden veel last van heeft. Waar tekorten zich voordoen, moet voor mensen een oplossing worden gevonden. Dat is niet eenvoudig, want er spelen allerlei commerciële belangen. Voor zorgverzekeraars staat het belang van de verzekerden voorop. Zij moeten de geneesmiddelen krijgen die zij nodig hebben. Fabrikanten en groothandels verplichten om een ‘ijzeren voorraad’ van minimaal 4 maanden aan te houden, is de afgelopen weken veelvuldig genoemd als mogelijke oplossing voor een groot deel van de problematiek. Zorgverzekeraars vinden dat deze optie serieus onderzocht moet worden en denken hier graag constructief over mee. De rekening hiervoor mag volgens zorgverzekeraars echter niet een op een worden neergelegd bij de premiebetaler.

In de Geneesmiddelenwet staat nu dat er ‘een voldoende grote voorraad’ moet zijn. Het idee is om deze kwalitatieve bewoording te kwantificeren. De meeste leveringsproblemen duren namelijk enkele weken tot enkele maanden. Als er een ‘ijzeren voorraad’ ligt van 4 maanden, zou dat vaak genoeg moeten zijn om een tekort te overbruggen. Patiënten hoeven dan niets te merken van een (tijdelijk) tekort.

Succesvol inkoopbeleid zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars willen dat de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk én betaalbaar blijft. Van een aantal geneesmiddelen vergoeden zorgverzekeraars daarom niet de duurste, maar een goedkopere variant. Die geneesmiddelen zijn allemaal onafhankelijk goedgekeurd op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Dit inkoopbeleid is door zorgverzekeraars in 2008 ingevoerd om prijzen van geneesmiddelen te verlagen. Met succes, want het heeft er voor gezorgd dat er miljarden euro’s zijn bespaard op geneesmiddelen. Geld dat door zorgverzekeraars is teruggegeven aan de premiebetaler en dat circa 50 euro premie per persoon per jaar scheelt.

Hardnekkig misverstand
Dat het inkoopbeleid van zorgverzekeraars een belangrijke oorzaak van de tekorten zou zijn, is een hardnekkig misverstand. Dat hebben ook het ministerie van VWS en de andere bij geneesmiddelentekorten betrokken partijen geconstateerd. Cijfers laten duidelijk zien dat slechts een klein deel van de tekorten bestaat uit medicijnen die vallen onder het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Een goed voorbeeld is de anticonceptiepil. Deze wordt alleen voor vrouwen tot 21 jaar vergoed vanuit het basispakket. Verreweg de meeste vrouwen betalen de pil zelf. Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars is niet van toepassing en toch was er een hardnekkig tekort.

Samen werken aan duurzame oplossing
Om te voorkomen dat mensen geconfronteerd worden met tekorten, moet er samengewerkt worden aan een duurzame oplossing. Zorgverzekeraars werken daar graag constructief aan mee en zullen daarbij de belangen van hun verzekerden altijd voorop stellen.