sport preventie-4dfc72b6-0fc1-4206-bc08-c015d039b17d.jpg
Eerstelijnszorg 29-01-2019

VWS-subsidie voor Vitaal Vechtdal

Vitaal Vechtdal ontvangt een subsidie voor een periode van drie jaar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met het toekennen van de aanvraag stimuleert het ministerie van VWS de zogenoemde Preventiecoalitie: een structurele samenwerking tussen zorgverzekeraar, gemeenten en netwerken zoals Vitaal Vechtdal. Zilveren Kruis heeft de aanvraag voor de subsidie ingediend, samen met gemeente Ommen, gemeente Hardenberg en Vitaal Vechtdal.

Doel is om de gezondheid van de inwoners in regio Vechtdal te verbeteren. Vitaal Vechtdal ondersteunt inwoners om gezonde keuzes te maken en helpt bij het functioneren en deelnemen aan het dagelijkse leven. Naast zorgverzekeraars zijn onder andere werkgevers, scholen, zorgorganisaties, gemeenten en maatschappelijke instellingen aangesloten bij het netwerk.

Stimuleren van samenwerking
Zilveren Kruis is sinds de start partner van Vitaal Vechtdal. “We zijn blij dat we de samenwerking binnen Vitaal Vechtdal met deze subsidie extra kunnen ondersteunen”, vertelt Leonore de Bakker, senior manager Zorginkoop Zilveren Kruis. “De plannen van Vitaal Vechtdal passen goed bij de beweging die Zilveren Kruis stimuleert. Zowel op het gebied van het versterken van vitaliteit, als onze ambitie om meer zorg vanuit het ziekenhuis te verplaatsen naar de thuissituatie van de verzekerde.”

Regionale aanpak gericht op gezondheid
De subsidie geeft de mogelijkheid om extra activiteiten maar ook methoden te ontwikkelen om een gezonde leefstijl verder mogelijk te maken voor risicogroepen. Hierbij wordt specifiek gelet op de aansluiting van inwoners die te maken hebben met werkloosheid, slechte gezondheid en een ongezonde leefstijl. Betere samenwerking tussen zorgverleners en meer inzet op preventie, moeten leiden tot betere gezondheid en doelmatige zorg.

Bronnen: Zilveren Kruis