wijkverpleging-feb3535c-0290-482a-bf52-5a772cf67301.jpg
Langdurige zorg 13-02-2019

ZN: zorgkantoren tevreden over ambitieuze kwaliteitsplannen verpleeghuizen

Zorgkantoren zijn tevreden over de ambitieuze kwaliteitsplannen van verpleeghuizen. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer. De verpleeghuizen maken in de plannen duidelijk hoe zij extra personeel gaan aannemen in 2019. ZN laat weten dat alle plannen zijn ingediend en dat verpleeghuizen in totaal meer hebben aangevraagd dan de 600 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is. Voor de komende maanden is afgesproken dat de verpleeghuizen een voorschot krijgen. Er wordt gedurende het jaar gemonitord in hoeverre het hen lukt om extra personeel aan te trekken. Op basis van die resultaten worden de middelen herverdeeld zodat het geld op de juiste plek wordt ingezet.

ZN benadrukt in de brief dat de zorgkantoren de extra middelen eerlijk en zorgvuldig verdelen onder de verpleeghuizen. Zorgkantoren zijn daarbij gehouden aan de aanbestedingsregelgeving, wat betekent dat verpleeghuizen op gelijke gronden aanspraak maken op de extra middelen. Dat wil niet zeggen dat zorgkantoren geen rekening houden met de individuele situatie van verpleeghuizen. Zo wordt er rekening gehouden met verpleeghuizen die vorig jaar – bijvoorbeeld via de Waardigheid & Trots-middelen – tijdelijk extra personeel hebben aangenomen. Zorgkantoren letten erop dat er geen sprake is van onterechte dubbele financiering. Ook kan er geen sprake zijn van compensatie van extra personeel dat al in 2018 in vaste dienst is aangenomen. De extra middelen zijn nadrukkelijk bedoeld voor extra ‘handen aan het bed’ in 2019, hetzij door het aannemen van nieuwe medewerkers of het in vaste dienst nemen van tijdelijke inhuurkrachten. Zorgkantoren zullen verpleeghuizen naar aanleiding van de ingediende kwaliteitsplannen duidelijkheid geven over welke investeringen wel en welke niet passen binnen het landelijk inkoopkader 2019. ZN start binnenkort met de ontwikkeling van het landelijke inkoopkader 2020. De ervaringen en verbeterpunten uit de zorginkoop voor 2019 worden meegenomen in het inkoopkader voor 2020, bijvoorbeeld als het gaat om verpleeghuizen te stimuleren tijdelijke inhuurkrachten in vaste dienst te nemen.

Meer ruimte nodig voor innovatie in 2020
Er is bepaald dat de verpleeghuizen van de 2,1 miljard euro jaarlijks 85 % moeten inzetten voor extra personeel. De overige 15% kunnen ze inzetten voor arbeidsbesparende innovatie. ZN pleit in de brief aan de Tweede Kamer om de vaste verdeling van 85% voor nieuw personeel en 15% voor arbeidsbesparende innovatie voor 2020 los te laten. Bovendien maakt de krapte op de arbeidsmarkt een andere verdeling noodzakelijk om te komen tot een daadwerkelijke en structurele verbetering van de verpleeghuiszorg.  Uiteraard moet ook in 2020 veel energie uitgaan naar het aantrekken van nieuwe zorgmedewerkers, maar het is belangrijk dat verpleeghuizen juist ook veel meer ruimte krijgen voor arbeidsbesparende innovatie.