risicoverevening, internetformaat-9473c0c4-d9bd-45ac-92a5-e4f9010a35f6.jpg
Zorgverzekering 07-03-2019

Symposium over verzekerden met extreem hoge zorgkosten en de grenzen van risicoverevening

De Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) organiseren op 5 april een symposium over Verzekerden met extreem hoge zorgkosten en de grenzen van risicoverevening. Het symposium staat in het teken van kennisdeling over nieuwe ontwikkelingen rond het risicovereveningsmodel.

Risicoverevening is een belangrijke hoeksteen van ons zorgstelsel. Het compenseert verzekeraars voor de voorspelbaar hoge kosten van chronisch zieken. Dit creëert een gelijk speelveld en prikkelt verzekeraars om in te spelen op de wensen van chronisch zieken, bijvoorbeeld door de beste zorg in te kopen. De risicoverevening kent echter grenzen. Enerzijds zijn er verzekerden voor wie de zorgkosten honderdduizenden euro’s hoger uitkomen dan de vereveningsbijdrage (ook wel meerkosten genoemd). Anderzijds zijn er verzekerden voor wie de zorgkosten tienduizenden euro’s lager uitkomen dan de vereveningsbijdrage (ook wel minderkosten genoemd).

Gezondheidseconomen presenteren nieuw onderzoek
Op het symposium presenteren de vooraanstaande gezondheidseconomen professor Tom McGuire (Harvard) en dr. Sonja Schillo (University of Duisburg-Essen) nieuw onderzoek op dit terrein. De volgende vragen staan daarbij centraal: Welke kenmerken hebben verzekerden met extreem hoge meer/minderkosten? In hoeverre is het wenselijk om verzekeraars hiervoor te compenseren? Hoe zouden verzekeraars hiervoor kunnen worden gecompenseerd? Voor dit onderzoek hebben McGuire en Schillo onlangs een subsidie gekregen van The National Institute for Health Care Management (NIHCM).

Het symposium is bestemd voor  beleidsmakers, verzekeraars en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met risicoverevening. Meer informatie over het congres, de genoemde gezondheidseconomen en aanmelding staat op de site van de VGE.