handen, Ambitie 2025-d686a3e1-0c2f-45dd-906d-e80ac2b863a9.png
Geestelijke gezondheidszorg 20-03-2019

Bijzondere samenwerking tussen zorgaanbieders in Noord-Holland en VGZ

Zorgorganisatie Omring, het Dijklander Ziekenhuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep, GGZ Noord-Holland Noord én de huisartsorganisaties slaan met VGZ de handen ineen. Samen werken ze aan ‘zinnige zorg’. Dit staat voor betere zorg voor de patiënt die toegankelijk en betaalbaar blijft. 

Deze instellingen leggen zich niet neer bij het tekort aan verpleegkundigen, de krimp in deze regio en de toenemende vergrijzing. Ontwikkelingen vragen immers om nieuwe, andere, creatieve oplossingen en daar werken deze organisaties en hun dokters en verpleegkundigen aan, samen met Coöperatie VGZ.

Meer dan 100 ideeën uitwerken
De basis voor de bijzondere regionale samenwerking komt van de werkvloer: artsen, (wijk)verpleegkundigen en psychologen werken samen met VGZ meer dan 100 ideeën uit die allemaal bijdragen aan betere zorg voor de patiënt. Omdat de meeste inwoners in Noord-Holland verzekerd zijn bij Univé Zorg dat onderdeel uitmaakt van VGZ, zal men op termijn echt merken dat er nieuwe vormen van zorg ontstaan. 

Meerjarenafspraken
De betrokken zorgaanbieders hebben meerjarenafspraken (of een intentie daartoe) getekend met VGZ. Dit betekent dat de betrokken organisaties niet elk jaar opnieuw met de zorgverzekeraar hoeven te onderhandelen over hun contract. Daardoor kunnen zij zich focussen op het verbeteren van zorg voor de cliënt tegen lagere kosten. Ze hebben immers zekerheid voor de komende jaren en een basis van vertrouwen, wat op verschillende plaatsen in het land al goede resultaten heeft opgeleverd.