fysiotherapie3-70d4d30f-dd6b-4aa1-963f-6e454b979c37.jpg
Eerstelijnszorg 17-04-2019

Zorgverzekeraars eens met NZa: inzicht in kwaliteit paramedische zorgverlening noodzakelijk

De sleutel voor verbeteringen in de paramedische zorg ligt in het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de zorgverlening. Zorgaanbieders in de fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie moeten meer inzicht geven in de kwaliteit en de uitkomsten van hun behandelingen voor patiënten. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de vandaag verschenen Monitor Paramedische zorg: overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onderschrijft dit en benadrukt dat zorgverzekeraars al langer constateren dat - in het belang van verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars - meer inzicht in de kwaliteit van paramedische zorg noodzakelijk is.

ZN vindt het een goede zaak dat nu ook de toezichthouder de paramedische sector oproept om met kwaliteitsindicatoren te komen. Zorgverzekeraars willen voor hun verzekerden graag inkopen op kwaliteit, maar het ontbreken van meetbare en transparante kwaliteitsindicatoren bemoeilijkt dat. Volgens zorgverzekeraars liggen er goede bouwstenen om de kwaliteit van de zorgverlening transparant te maken. Het is aan de paramedische beroepsgroep om daar, op korte termijn, verder invulling aan te geven.

In de monitor stelt de NZa verder dat de toegankelijkheid van paramedische zorg voor verzekerden goed op orde is: de contracteergraad is hoog, er zijn geen signalen van wachtlijsten en zorgverzekeraars voldoen aan hun zorgplicht. Over de tarieven, PREM en de behandelindex zijn zorgverzekeraars met de paramedische beroepsgroep in gesprek, om zo tot gemeenschappelijke en constructieve oplossingen te komen. Een voorbeeld van een gezamenlijke actie in dit verband is een kostenonderzoek dat dit jaar zal worden uitgevoerd. Naast inzicht in kosten wordt in dit onderzoek ook de betaalbaarheid van de paramedische zorg betrokken.