oudere aan arm verzorger-685f52da-fd00-42c3-9bd8-30220fbba803.jpg
Eerstelijnszorg 25-04-2019

Schakelafdeling in Groningen voorkomt opname van ouderen in het ziekenhuis

Zorggroep Groningen heeft onlangs een schakelafdeling in Maartenshof geopend voor oudere patiënten die op de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis terechtkomen, maar geen medische behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Zij worden niet opgenomen in het ziekenhuis, maar kunnen terecht in Maartenshof. Daar stelt een behandelteam van Maartenshof vast welke zorg en behandeling de patiënt nodig heeft. Maartenshof verwijst de patiënt vervolgens door naar de best passende vervolgplek. Zorggroep Groningen, Martini Ziekenhuis en Menzis hebben deze nieuwe schakelafdeling in nauwe samenwerking ontwikkeld.

Te veel ouderen belanden onterecht in een ziekenhuisbed na bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH).  Reden hiervoor is dat ouderen vaak een onduidelijke zorgvraag hebben. Op de SEH is beperkt tijd om te onderzoeken wat er precies met de oudere patiënt aan de hand is. Als er geen medische reden is om de oudere patiënt op te nemen in het ziekenhuis, kan de geriater op de SEH besluiten om de patiënt een plek te geven op de schakelafdeling. Jos Verkuyl, klinisch geriater in het Martini Ziekenhuis: “Als ouderen geen medische behandeling nodig hebben, is een verblijf in het ziekenhuis niet wenselijk. We zien meer risico op verwardheid en vallen, en in het ziekenhuis is de kans op het oplopen van infecties groter.”

Meer tijd voor observatie en opstellen behandelplan
“We willen hiermee onnodige ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen voorkomen”, aldus Jessica Verhage, specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Groningen. “De oudere patiënt heeft vaak meerdere aandoeningen die op elkaar van invloed zijn en beperkingen geven. Op de schakelafdeling in Maartenshof hebben we meer tijd voor observatie van die beperkingen en het opstellen van een behandelplan. Bovendien is het leefklimaat aangenamer dan in een ziekenhuissetting en voelt men zich hier vaak prettiger.”

In samenwerking met Menzis
Menzis ondersteunt deze aanpak, omdat hiermee de kwaliteit én de effectiviteit van zorg toenemen. “Het ziekenhuis is niet de juiste plek om ouderen voor langere tijd te observeren en de juiste vervolgzorg te bepalen. Eenmaal opgenomen blijven ouderen dan onnodig in het ziekenhuis of komen soms op de verkeerde plek terecht. De schakelafdeling in Maartenshof maakt dat deze groep direct verzekerd is van de juiste zorg op de juiste plek,” aldus Marcel Bosma, senior zorginkoper bij Menzis.