Joep de Groot, internetformaat-00af0f23-a00f-4a22-9fb9-a89c240da7d6.jpg
Zorgverzekering 06-05-2019

Joep de Groot nieuw bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland

De algemene ledenvergadering van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 6 mei ingestemd met de benoeming van Joep de Groot als bestuurslid van ZN. De Groot is de opvolger van Wim van der Meeren in het ZN-bestuur.

De Groot is sinds 1 mei voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ. Hij was sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van CbusineZ, de innovatie- en participatiemaatschappij van CZ. In die functie heeft hij zich de afgelopen jaren met zijn team sterk gemaakt om doorbraken te realiseren om de zorg voor de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. Niet alleen op het gebied van eHealth, hulpmiddelen en robotica, maar ook met initiatieven met ziekenhuizen en artsen om dure geneesmiddelen weer betaalbaar te krijgen.